Összesen 161 találat 10 szótárban. Részletek
pontoshsz
  1. true
   USA: truː' UK: truː
  1. Ha pontosak a számítások, ez a nap lesz az utazás utolsó napja.
    1. That day was to be the last of their journey, if all calculations were true.
  1. time-keeper
   UK: taɪmkiːpər
  1. strait
   USA: streɪ't UK: streɪt
  1. regular
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· UK: regjʊlər
  1. Japánban a vonatok óramű pontossággal járnak.
    1. In Japan trains are regular as clockwork.
  1. punctual
   UK: pʌŋktʃʊəl
  1. Miért nem voltak pontosabbak?
    1. Why weren't they more punctual?
  1. prompt
   USA: prɔ'mpt UK: prɔmpt
  1. Próbálj meg pontos lenni, mert nagyon kevés időnk lesz.
    1. Try to be prompt because we'll be very short of time.
  1. precise
   USA: priː·saɪ's UK: prɪsaɪs
  1. A cég páncélszekrényének pontos helyét titokban tartják.
    1. The precise location of the company's safe is kept in secret.
  1. Nice
   USA: niː's UK: niːs
  1. A két, pontosan egyforma gőzös nap nap után egymás látókörében marad.
    1. Two nicely matched steamers will stay in sight of each other day after day.
  1. near
   USA: nɪ'r UK: nɪər
  1. Két órával és tíz perccel a kakasszó előtt meghalt; azt hiszem, elég pontosan mondom...
    1. He died about two hours and ten minutes before the cock crowed, as near as we can say.
    1. He died about two hours and ten minutes before the cock crowed, as near as we can say.
  1. minute
   USA: maɪ·nyuː't UK: mɪnɪt
  1. Két órával és tíz perccel a kakasszó előtt meghalt; azt hiszem, elég pontosan mondom...
    1. He died about two hours and ten minutes before the cock crowed, as near as we can say.
    1. He died about two hours and ten minutes before the cock crowed, as near as we can say.
  1. rég incorrupt
   UK: ɪnkərʌpt
  1. exact
   USA: ɪ·gzæ'kt UK: ɪgzækt
  1. Mennyi a pontos távolság a Föld és kísérője között?
    1. What is the exact distance which separates the earth from its satellite?
  2. Ha pontos az órád, mindig tudod a pontos időt.
    1. If your watch is accurate, you know the exact time.
    1. If your watch is accurate, you know the exact time.
  1. correct
   USA: kəː·e'kt UK: kərekt
  1. A számításom pontos volt - jelentette ki -, egészen pontos.
    1. My calculation was correct, he insisted; quite correct.
  1. close
   USA: kloʊ'z UK: kloʊz
  1. Nagyon pontosan kikérdezett a titkomról.
    1. She interrogated me very closely upon my secret.
  1. be on time
   USA: biː· ɔ'n taɪ'm UK: biː ɔn taɪm
  1. Légy pontos, el kell érnünk a korai vonatot!
    1. Be on time, we must catch the early train!
  1. accurate
   USA: æ'kyəː·ʌ·t UK: ækjərət
  1. Ha pontos az órád, mindig tudod a pontos időt.
    1. If your watch is accurate, you know the exact time.
    1. If your watch is accurate, you know the exact time.
pontosabban meg nem jelöltmn
  1. unspecified
   USA: ʌ·nspe'sʌ·faɪ"d UK: ʌnspesɪfaɪd
pontosabb meghatározásfn
  1. modification
   USA: mɔ"dʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: mɔdɪfɪkeɪʃn
pontosanhsz
  1. true
   USA: truː' UK: truː
  1. sharp
   USA: ʃɔ'rp UK: ʃɑp
  1. scrupulously
   USA: skruː'pyʌ·lʌ·sliː· UK: skruːpjʊləsliː
  1. schedule
   USA: ske'ʤuː·l UK: ʃedjuːl
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. regularly
   USA: re'gyʌ·ləː·liː· UK: regjʊləliː
  1. punctually
   UK: pʌŋktʃʊəliː
  1. precisely
   USA: priː·saɪ'sliː· UK: prɪsaɪsliː
  1. plumb
   USA: plʌ'm UK: plʌm
  1. on time
   USA: ɔ'n taɪ'm UK: ɔn taɪm
  1. on the money
   USA: ɔ'n ðiː· mʌ'niː· UK: ɔn ðiː mʌniː
  1. on the minute
   USA: ɔ'n ðiː· maɪ·nyuː't UK: ɔn ðiː mɪnɪt
  1. nicely
   USA: naɪ'sliː· UK: naɪsliː
  1. minutely
   USA: mɪ'nʌ·tliː· UK: maɪnjuːtliː
  1. Shakes justly
   USA: ʤʌ'stliː· UK: ʤʌstliː
  1. just
   USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. A postás éppen most hozta meg a csomagot.
    1. The postman has just delivered the parcel.
  1. full
   USA: fʊ'l UK: fʊl
  1. faithfully
   USA: feɪ'θfʌ·liː· UK: feɪθfəliː
  1. exactly
   USA: ɪ·gzæ'ktliː· UK: ɪgzæktliː
  1. duly
   USA: duː'liː· UK: djuːliː
  1. due
   USA: dyuː' UK: djuː
  1. correctly
   USA: kəː·e'ktliː· UK: kərektliː
  1. accurately
   USA: æ'kyəː·ʌ·tliː· UK: ækjərətliː
  1. a nicety
   UK: eɪ naɪsətiː
pontosan akkorelölj
  1. on
   USA: ɔ'n UK: ɔn
pontosan azon a helyenkif
  1. in this very place
   USA: ɪ'n ðʌ·s ve'riː· pleɪ's UK: ɪn ðɪs veriː pleɪs
pontosan egybevági
  1. register
   USA: re'ʤʌ·stəː· UK: reʤɪstər
pontosan egy szintenkif
  1. on a dead level
   USA: ɔ'n eɪ' de'd le'vʌ·l UK: ɔn eɪ ded levl
pontosan érthetőmn
  1. distinct
   USA: dɪ"stɪ'ŋkt UK: dɪstɪŋkt
pontosan ezen a helyenkif
  1. in this very place
   USA: ɪ'n ðʌ·s ve'riː· pleɪ's UK: ɪn ðɪs veriː pleɪs
pontosan határidőrekif
  1. according to schedule
   USA: ʌ·kɔː'rdɪ·ŋ tʌ· ske'ʤuː·l UK: əkɔːdɪŋ tuː ʃedjuːl
pontosan ígykif
  1. just so
   USA: ʤʌ·st soʊ' UK: ʤʌst soʊ
pontosan így vankif
  1. precisely so
   USA: priː·saɪ'sliː· soʊ' UK: prɪsaɪsliː soʊ
pontosan kellő időbenkif
  1. due course
   USA: dyuː' kɔː'rs UK: djuː kɔːs
pontosan kivehetőmn
  1. distinct
   USA: dɪ"stɪ'ŋkt UK: dɪstɪŋkt
pontosan körülírtmn
  1. unequivocal
   USA: ʌ"niː·kwɪ'vʌ·kʌ·l UK: ʌnɪkwɪvəkl
pontosan megért vmiti
pontosan megnevezi a forrásaitkif
  1. give chapter and verse
   USA: gɪ'v tʃæ'ptəː· ʌ·nd vəː's UK: gɪv tʃæptər ənd vəːs
pontosan ő azkif
  1. he is the very man
   USA: hiː' ʌ·z ðiː· ve'riː· mæ'n UK: hiː ɪz ðiː veriː mæn
pontosan ugyanazkif
  1. the very same
   USA: ðiː· ve'riː· seɪ'm UK: ðiː veriː seɪm
  1. selfsame
   UK: selfseɪm
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása