Összesen 469 találat 18 szótárban.
kiszolgáló programkif
  1. service program
   USA: səː'vʌ·s proʊ'græ"m UK: səːvɪs proʊgræm
nyomkövető programfn
  1. debugger
   UK: diːbʌgər
politikai programfn
  1. platform
   USA: plæ'tfɔː"rm UK: plætfɔːm
  1. party platform
   USA: pɔ'rtiː· plæ'tfɔː"rm UK: pɑtiː plætfɔːm
egyedülálló program címzésekif
  1. absolute mode address
   USA: æ'bsʌ·luː"t moʊ'd ʌ·dre's UK: æbsəluːt moʊd ədres
földhivatali program (EU)kif
  1. Land Register Programme
   USA: læ'nd re'ʤʌ·stəː· proʊ'græ"m UK: lænd reʤɪstər proʊgræm
indikatív program (EU)kif
  1. Indicative Programme
   USA: ɪ"ndɪ'kʌ·tɪ·v proʊ'græ"m UK: ɪndɪkətɪv proʊgræm
működési program (EU)kif
  1. Operational Programme
   USA: ɔ"pəː·eɪ'ʃʌ·nʌ·l proʊ'græ"m UK: ɔpəreɪʃnəl proʊgræm
regionális program (EU)kif
  1. regional programme
   USA: riː'ʤʌ·nʌ·l proʊ'græ"m UK: riːʤənl proʊgræm
dinamikus programindításkif
  1. dynamic dispatching
   USA: daɪ·næ'mɪ·k dɪ"spæ'tʃɪ·ŋ UK: daɪnæmɪk dɪspætʃɪŋ
horizontális programok (EU)kif
  1. horizontal programmes
   UK: hɔrɪzɔntl proʊgræmz
nemzeti programok (EU)kif
  1. National Programmes
   UK: næʃnəl proʊgræmz
nemzeti programok (PHARE)kif
  1. National Programmes
   UK: næʃnəl proʊgræmz
kémsoftware (programon belüli figyelő modul, ált. hirdetésekkel bombáz)fn
ciklusmentes programozáskif
  1. straight line coding
   USA: streɪ't laɪ'n koʊ'dɪ·ŋ UK: streɪt laɪn koʊdɪŋ
ösztönzési program (PHARE)kif
  1. incentive scheme
   USA: ɪ"nse'nɪ·v skiː'm UK: ɪnsentɪv skiːm
a program rendben lefutottkif
  1. program terminated normally
   USA: proʊ'græ"m təː'mʌ·neɪ"tʌ·d nɔː'rmliː· UK: proʊgræm təːmɪneɪtɪd nɔːməliː
helyesírás ellenőrző programkif
Biotechnology Action Program - biotechnológiai akcióprogram (EU)kif
Cross-border Cooperation Programme - határmenti együttműködési program (EU)kif
Public Investment Programmes - közcélú befektetési programmok (EU)kif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása