COVID-19 Fight
115
találat:
programfn
  1. software
   USA: sɔː'fwe"r UK: sɔftweər
  1. programme / program
   USA: proʊ'græ"m proʊ'græ"m UK: proʊgræm proʊgræm
  1. program
   USA: proʊ'græ"m UK: proʊgræm
  1. átv guideline
   USA: gaɪ'dlaɪ"n UK: gaɪdlaɪn
  1. guide-lines
   USA: gaɪ'dlaɪ"nz UK: gaɪdlaɪnz
  1. engagement
   USA: e·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: ɪngeɪʤmənt
  1. Sajnos nem tudok részt venni az értekezleten, már van egy másik programom.
    1. I'm afraid I can't come to the meeting, I have a previous engagement.
program - A Phare szóhasználatában az a Bizottság által jóváhagyott intézkedéscsomag, amely az EU költségvetésének támogatásával az egyes partneroszágokban konkrét projektek, tevékenységek formájában ölt testet. (PHARE)fn
  1. programme
   USA: proʊ'græ"m UK: proʊgræm
program befejez(őd)éskif
  1. terminate program
   USA: təː'mʌ·neɪ"t proʊ'græ"m UK: təːmɪneɪt proʊgræm
program betöltése vagy futtatásakif
  1. load and execute program
   USA: loʊ'd ʌ·nd e'ksʌ·kyuː"t proʊ'græ"m UK: loʊd ənd eksɪkjuːt proʊgræm
program hibafn
  1. bug
   USA: bʌ'g UK: bʌg
program indítás és befejezéskif
  1. program startup & exit
   USA: proʊ'græ"m stɔ'rtʌ"p e'ksʌ·t UK: proʊgræm stɑrtʌp eksɪt
program memóriakif
  1. program's memory
   USA: proʊ'græ"mz me'məː·iː· UK: proʊgræmz meməriː
program- v. projektengedélyező - "Szabályosan" magát a segélyprogramot illetik a "program" szóval és a programok első fokú alprogramjait a "projekt" szóval. A külföldi és hazai Phar-anyagokban gyakran keveredik a két szó használata. (PHARE)kif
program- v. projektfelelős (PHARE)kif
  1. programme v. project officer
   USA: proʊ'græ"m viː' prʌ·ʤe'kt ɔː'fʌ·səː·
program- v. projektirányító egység - A program végrehajtása a partnerországok területén az érintett minisztériumoknál, állami hivataloknál és más, érintett intézményeknél létesített programirányító egységek feladata. Az egységek személyzete általában az akif
programbetöltőkif
  1. initial program loader
   USA: ɪ"nɪ'ʃʌ·l proʊ'græ"m loʊ'dəː· UK: ɪnɪʃl proʊgræm loʊdər
(program)csomagfn
  1. package
   USA: pæ'kɪ·ʤ UK: pækɪʤ
programengedélyező (EU)kif
  1. Programme Authorizing Officer
   USA: proʊ'græ"m ɔː'θəː·aɪ"zɪ·ŋ ɔː'fʌ·səː· UK: proʊgræm ɔːθəraɪzɪŋ ɔfɪsər
programfelelős (EU)kif
  1. programme officer
   USA: proʊ'græ"m ɔː'fʌ·səː· UK: proʊgræm ɔfɪsər
programfuttatás számítógéphez csatolt adatállomásrólkif
  1. remote job entry
   USA: riː·moʊ't ʤoʊ'b e'ntriː· UK: rɪmoʊt ʤoʊb entriː
programindítás okakif
programindítófn
  1. trigger
   USA: trɪ'gəː· UK: trɪgər
programirányító egység (EU)kif
programja vankif
  1. have an engagement
   USA: hæ'v ʌ·n e·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: hæv ən ɪngeɪʤmənt
programja van/elfoglaltkif
  1. have an engagement
   USA: hæ'v ʌ·n e·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: hæv ən ɪngeɪʤmənt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása