COVID-19 Fight
Összesen 83 találat 13 szótárban. Részletek
progressfn USA: proʊ·gre's UK: proʊgres
   1. For some years this fabrication had been making considerable progress.
     1. Már jó néhány éve, hogy gyártása komoly fejlődésnek indult.
  1. Construction work is in progress on the main square and will continue until the end of August.
    1. A főtéren építkezési munkálatok folynak, melyek előreláthatólag augusztus végéig tartanak majd.
progressi tsi USA: proʊ·gre's UK: proʊgres
   1. My English never really progressed to a stage of being able to talk fluently with a native.
     1. Az angoltudásom sosem fejlődött arra a szintre, hogy folyékonyan tudjak beszélni egy született angollal.
  1. As the war progressed more and more countries became involved.
    1. Ahogy a háború előrehaladt, egyre több ország lépett be a harcokba.
progressionfn USA: prʌ·gre'ʃʌ·n UK: prəgreʃn
progressivefn USA: prʌ·gre'sɪ·v UK: prəgresɪv
progressivemn USA: prʌ·gre'sɪ·v UK: prəgresɪv
progressivelymn USA: prɔ·gre'sɪ·vliː· UK: prəgresɪvliː
progress of timekif USA: proʊ·gre's ʌ·v taɪ'm UK: proʊgres ɔv taɪm
geometric progressionkif USA: ʤiː"ʌ·me'trɪ·k prʌ·gre'ʃʌ·n UK: ʤɪəmetrɪk prəgreʃn
past progressivekif USA: pæ'st prʌ·gre'sɪ·v UK: pɑst prəgresɪv
present progressivekif USA: pəː·ze'nt prʌ·gre'sɪ·v UK: prɪzent prəgresɪv
work in progresskif USA: wəː'k ɪ'n proʊ·gre's UK: wəːk ɪn proʊgres
be in the vanguard of progresskif USA: biː· ɪ'n ðiː· væ'ngɔ"rd ʌ·v proʊ·gre's UK: biː ɪn ðiː vængɑd ɔv proʊgres
be in the van of progresskif USA: biː· ɪ'n ðiː· væ'n ʌ·v proʊ·gre's UK: biː ɪn ðiː væn ɔv proʊgres
progressednincs
progressesnincs
progressionalnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása