COVID-19 Fight
pull togetheri tni USA: pʊ'l tʌ·ge'ðəː· UK: pʊl təgeðər
pull togetheri tsi USA: pʊ'l tʌ·ge'ðəː· UK: pʊl təgeðər
pull oneself togetherkif USA: pʊ'l wʌ"nse'lf tʌ·ge'ðəː· UK: pʊl wʌnself təgeðər
pull yourself together!kif USA: pʊ'l yɔː'rse·lf tʌ·ge'ðəː· UK: pʊl jɔːself təgeðər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása