COVID-19 Fight
Összesen 411 találat 9 szótárban. Részletek
részfn
  1. rég snack
   USA: snæ'k UK: snæk
  1. átv side
   USA: saɪ'd UK: saɪd
  1. share
   USA: ʃe'r UK: ʃeər
  1. Nekem is részt kell vennem a társalgásban, ha zenéről van szó.
    1. I must have my share in the conversation if you are speaking of music.
    1. I must have my share in the conversation if you are speaking of music.
    1. I must have my share in the conversation if you are speaking of music.
  1. share
   USA: ʃe'r UK: ʃeər
  1. Nekem is részt kell vennem a társalgásban, ha zenéről van szó.
    1. I must have my share in the conversation if you are speaking of music.
    1. I must have my share in the conversation if you are speaking of music.
    1. I must have my share in the conversation if you are speaking of music.
  1. segment
   USA: se"gme'nt UK: segment
  1. section
   USA: se'kʃʌ·n UK: sekʃn
  1. proportion
   USA: prʌ·pɔː'rʃʌ·n UK: prəpɔːʃn
  1. portion
   USA: pɔː'rʃʌ·n UK: pɔːʃn
  1. place
   USA: pleɪ's UK: pleɪs
  1. peak
   USA: piː'k UK: piːk
  1. Nekem is részt kell vennem a társalgásban, ha zenéről van szó.
    1. I must have my share in the conversation if you are speaking of music.
    1. I must have my share in the conversation if you are speaking of music.
    1. I must have my share in the conversation if you are speaking of music.
  1. passage
   USA: pæ'sʌ·ʤ UK: pæsɪʤ
  1. part
   USA: pɔ'rt UK: pɑt
  1. US division
   USA: dɪ·vɪ'ʒʌ·n UK: dɪvɪʒn
  1. book
   USA: bʊ'k UK: bʊk
  1. bay
   USA: beɪ' UK: beɪ
rész; alkatrészi
  1. part
   USA: pɔ'rt UK: pɑt
részarányosmn
  1. symmetrical
   USA: sʌ·me'trɪ·kʌ·l UK: sɪmetrɪkl
  1. symmetric
   UK: sɪmetrɪk
részarányosságfn
  1. symmetry
   USA: sɪ'mʌ·triː· UK: sɪmətriː
részarányosság hiányafn
  1. wryness
   USA: raɪ'nʌ·s UK: raɪnes
részbelimn
  1. particular
   USA: pɔ"tɪ'kyʌ·ləː· UK: pətɪkjʊlər
részbenhsz
  1. partway
   UK: pɑtweɪ
  1. partly
   USA: pɔ'rtliː· UK: pɑtliː
  1. partially
   USA: pɔ'rʃliː· UK: pɑʃəliː
  1. part
   USA: pɔ'rt UK: pɑt
  1. parcel
   USA: pɔ'rsʌ·l UK: pɑsl
  1. in part
   USA: ɪ'n pɔ'rt UK: ɪn pɑt
  1. half
   USA: hæ'f UK: hɑf
részben aranyozottmn
részbenimn
  1. partial
   USA: pɔ'rʃʌ·l UK: pɑʃl
részecskefn
  1. particles
   USA: pɔ'rtʌ·kʌ·lz UK: pɑtɪklz
  1. particle
   USA: pɔ'rtʌ·kʌ·l UK: pɑtɪkl
 1. fiz
  1. corpuscle
   UK: kɔːpʌsl
részecskegyorsítókif
  1. particle accelerator
   USA: pɔ'rtʌ·kʌ·l æ·kse'ləː·eɪ"təː· UK: pɑtɪkl əkseləreɪtər
  1. atomic accelerator
   USA: ʌ·tɔ'mɪ·k æ·kse'ləː·eɪ"təː· UK: ətɔmɪk əkseləreɪtər
részegmn
  1. vinous
   UK: vaɪnəs
  1. tipsy
   USA: tɪ'psiː· UK: tɪpsiː
  1. szl tight
   USA: taɪ't UK: taɪt
  1. tiddly
   UK: tɪdliː
  1. the worse for liquor
   USA: ðiː· wəː's frəː· lɪ'kəː· UK: ðiː wəːs fəː lɪkər
  1. the worse for drink
   USA: ðiː· wəː's frəː· drɪ'ŋk UK: ðiː wəːs fəː drɪŋk
  1. sloshed
   UK: slɔʃt
  1. szl queer
   USA: kwɪ'r UK: kwɪər
  1. szl US plastered
   USA: plæ'stəː·d UK: plɑstəd
  1. US pissed
   USA: pɪ'st UK: pɪst
  1. szl US pickled
   USA: pɪ'kʌ·ld UK: pɪkld
  1. lush
   USA: lʌ'ʃ UK: lʌʃ
  1. szl US loaded
   USA: loʊ'dʌ·d UK: loʊdɪd
  1. szl laced
   USA: leɪ'st UK: leɪst
  1. intoxicated
   USA: ɪ"ntɔ'ksʌ·keɪ"tʌ·d UK: ɪntɔksɪkeɪtɪd
  1. inebriated
   UK: ɪniːbrɪeɪtɪd
  1. inebriate
   UK: ɪniːbrɪeɪt
  1. in one's cups
   USA: ɪ'n wʌ'nz kʌ'ps UK: ɪn wʌnz kʌps
  1. in drink
   USA: ɪ'n drɪ'ŋk UK: ɪn drɪŋk
  1. have the sun in one's eyes
   USA: hæ'v ðiː· sʌ'n ɪ'n wʌ'nz aɪ'z UK: hæv ðiː sʌn ɪn wʌnz aɪz
  1. have been in the sun
   USA: hæ'v bʌ·n ɪ'n ðiː· sʌ'n UK: hæv biːn ɪn ðiː sʌn
  1. groggy
   USA: grɔ'giː· UK: grɔgiː
  1. fuddled
   UK: fʌdld
  1. drunken
   USA: drʌ'ŋkʌ·n UK: drʌŋkən
  1. biz drunk
   USA: drʌ'ŋk UK: drʌŋk
  1. drunk / be -
   USA: drʌ'ŋk biː· UK: drʌŋk biː
  1. szl cut
   USA: kʌ't UK: kʌt
  1. cooked
   USA: kʊ'kt UK: kʊkt
  1. clobbered
   USA: klɔ'bəː·d UK: klɔbəd
  1. bosky
   UK: bɔskiː
  1. pej US boiled
   USA: bɔɪ'ld UK: bɔɪld
  1. szl AUS blue
   USA: bluː' UK: bluː
  1. blind
   USA: blaɪ'nd UK: blaɪnd
  1. blind drunk
   USA: blaɪ'nd drʌ'ŋk UK: blaɪnd drʌŋk
  1. be lit up
   USA: biː· lɪ't ʌ'p UK: biː lɪt ʌp
  1. be in liquor
   USA: biː· ɪ'n lɪ'kəː· UK: biː ɪn lɪkər
részeg emberfn
  1. szl lush
   USA: lʌ'ʃ UK: lʌʃ
  1. drunk / a -
   USA: drʌ'ŋk eɪ' UK: drʌŋk eɪ
részegen kiraboljákkif
  1. get rolled
   USA: gɪ't roʊ'ld UK: get roʊld
részegesfn
  1. toper
   UK: toʊpər
  1. sottish
   UK: sɔtɪʃ
  1. sot
   UK: sɔt
  1. intemperate
   USA: ɪ"nte'mpəː·ʌ·t UK: ɪntempərət
  1. szl boozy
   USA: buː'ziː· UK: buːziː
részeges emberfn
  1. drunkard
   USA: drʌ'ŋkəː·d UK: drʌnkəd
részegeskedésfn
  1. drinking
   USA: drɪ'ŋkɪ·ŋ UK: drɪŋkɪŋ
részegeskediki
  1. sot
   UK: sɔt
  1. guzzle
   USA: gʌ'zʌ·l UK: gʌzl
  1. booze
   USA: buː'z UK: buːz
részegességfn
  1. st. martin's evil
   USA: seɪ'nt mɔ'rtɪ"nz iː'vʌ·l
  1. intemperance
   UK: ɪntempərəns
  1. insobriety
   UK: ɪnsoʊbraɪətiː
részegíti
  1. intoxicate
   USA: ɪ"ntɔ'ksʌ·keɪ"t UK: ɪntɔksɪkeɪt
  1. fuddle
   UK: fʌdl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása