COVID-19 Fight
Összesen 37 találat 2 szótárban. Részletek
receiptfn USA: riː·siː't UK: rɪsiːt
 1. gazd
  1. A receipt is given to each customer when purchasing travel passes or tickets.
    1. Minden vásárló részére nyugtát állítunk ki bérlet vagy jegyvásárlás alkalmával.
  1. Clothing items can be returned for exchange within 30 days of purchase with a valid receipt.
    1. Ruházati cikkeket becserélni blokk ellenében, a vásárlástól számított 30 napon belül lehet.
  2. The receipt may be given on the declarant's copy of the declaration.
    1. Az elismervény az árunyilatkozatnak a nyilatkozattevőnél maradó példányán kiadható.
receipti tsi USA: riː·siː't UK: rɪsiːt
receipt bookfn USA: riː·siː't bʊ'k UK: rɪsiːt bʊk
receipt of paymentkif USA: riː·siː't ʌ·v peɪ'mʌ·nt UK: rɪsiːt ɔv peɪmənt
receipt of paymentkif USA: riː·siː't ʌ·v peɪ'mʌ·nt UK: rɪsiːt ɔv peɪmənt
receiptsfn USA: riː·siː'ts UK: rɪsiːts
receipt-stampfn
on receiptkif USA: ɔ'n riː·siː't UK: ɔn rɪsiːt
on receipt ofkif USA: ɔ'n riː·siː't ʌ·v UK: ɔn rɪsiːt ɔv
gross receiptskif USA: groʊ's riː·siː'ts UK: groʊs rɪsiːts
against a receiptkif USA: ʌ·ge'nst eɪ' riː·siː't UK: əgenst eɪ rɪsiːt
proof of receiptkif USA: pruː'f ʌ·v riː·siː't UK: pruːf ɔv rɪsiːt
proof of receiptkif USA: pruː'f ʌ·v riː·siː't UK: pruːf ɔv rɪsiːt
be in receipt ofkif USA: biː· ɪ'n riː·siː't ʌ·v UK: biː ɪn rɪsiːt ɔv
receiptnincs
receiptednincs
receiptingnincs
receipt of paymentnincs
receipt of postingnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása