COVID-19 Fight
Összesen 167 találat 6 szótárban. Részletek
recordfn USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
   1. They take copies of the books and business records.
     1. Másolatot készítenek a könyvelésről és más üzleti feljegyzésekről.
   1. He has a clean record.
     1. Büntetlen előéletű.
   2. He has no criminal record.
     1. Nincs priusza sem.
 1. fiz
  1. sp
   1. The painting was sold at a record price.
     1. A festmény rekordáron kelt el.
   1. He works as a music editor in a big record company.
     1. Zenei szerkesztőként dolgozik egy nagy hanglemezkiadónál.
  1. zene
recordi tsi USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
   1. This record shall be forwarded to the Commission.
     1. E jegyzőkönyvet továbbítani kell a Bizottságnak.
   1. Professor Higgins made records of the flower girl's speech.
     1. Higgins professzor felvételeket készített a virágáruslány beszédéről.
record-bookfn
record changerfn USA: re'kəː·d tʃeɪ'nʤəː· UK: rɪkɔːd tʃeɪnʤə
record chartfn USA: re'kəː·d tʃɔ'rt UK: rɪkɔːd tʃɑt
recordedi USA: rʌ·kɔː'rdʌ·d UK: rɪkɔːdɪd
recorded deliverykif USA: rʌ·kɔː'rdʌ·d dʌ·lɪ'vəː·iː· UK: rɪkɔːdɪd dɪlɪvəriː
recorderfn USA: riː·kɔː'rdəː· UK: rɪkɔːdər
recorder / tape -fn USA: riː·kɔː'rdəː· teɪ'p UK: rɪkɔːdər teɪp
recordingfn USA: rʌ·kɔː'rdɪ·ŋ UK: rɪkɔːdɪŋ
recordingmn USA: rʌ·kɔː'rdɪ·ŋ UK: rɪkɔːdɪŋ
record jacketfn USA: re'kəː·d ʤæ'kʌ·t UK: rɪkɔːd ʤækɪt
record layoutkif USA: re'kəː·d leɪ'aʊ"t UK: rɪkɔːd leɪaʊt
record libraryfn USA: re'kəː·d laɪ'bre"riː· UK: rɪkɔːd laɪbrəriː
record management serviceskif USA: re'kəː·d mæ'nʌ·ʤmʌ·nt səː'vʌ·sʌ·z UK: rɪkɔːd mænɪʤmənt səːvɪsɪz
record officefn USA: re'kəː·d ɔː'fʌ·s UK: rɪkɔːd ɔfɪs
record-playerfn
record playerfn USA: re'kəː·d pleɪ'əː· UK: rɪkɔːd pleɪər
record positionfn USA: re'kəː·d pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: rɪkɔːd pəzɪʃn
record reference vectorkif USA: re'kəː·d re'frʌ·ns ve'ktəː· UK: rɪkɔːd refrəns vektər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása