Összesen 46 találat 4 szótárban. Részletek
refusefn USA: re'fyuː"z UK: rɪfjuːz
  1. Green (or garden) refuse is disposed on Fridays.
    1. A zöld (vagy kerti) hulladék elszállítása péntekenként történik.
refusei tsi USA: re'fyuː"z UK: rɪfjuːz
  1. I offered the woman food and liquor, but she refused both.
    1. Étellel és itallal kínáltam az asszonyt, de ő mindent visszautasított.
  2. She was in trouble but refused all help.
    1. Bajban volt, de minden segítséget elutasított.
  3. The director positively refused to sign.
    1. Az igazgató határozottan megtagadta az aláírást.
refusemn USA: re'fyuː"z UK: rɪfjuːz
refuse binfn USA: re'fyuː"z bɪ'n UK: rɪfjuːz bɪn
refuse burnerkif USA: re'fyuː"z bəː'nəː· UK: rɪfjuːz bəːnər
refuse collection vehiclefn USA: re'fyuː"z kʌ·le'kʃʌ·n viː'ɪ·kʌ·l UK: rɪfjuːz kəlekʃn viːɪkl
refuse collectorfn USA: re'fyuː"z kle'ktəː· UK: rɪfjuːz kəlektər
refuse collectorkif USA: re'fyuː"z kle'ktəː· UK: rɪfjuːz kəlektər
refuse derived fuelfn USA: re'fyuː"z dəː·aɪ'vd fyuː'l UK: rɪfjuːz dɪraɪvd fjuːəl
refuse disposalkif USA: re'fyuː"z dɪ"spoʊ'zʌ·l UK: rɪfjuːz dɪspoʊzl
refuse dumpfn USA: re'fyuː"z dʌ'mp UK: rɪfjuːz dʌmp
refuse fuelfn USA: re'fyuː"z fyuː'l UK: rɪfjuːz fjuːəl
refuse materialkif USA: re'fyuː"z mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: rɪfjuːz mətɪərɪəl
refuse milkkif USA: re'fyuː"z mɪ'lk UK: rɪfjuːz mɪlk
refuse oilkif USA: re'fyuː"z ɔɪ'l UK: rɪfjuːz ɔɪl
refuse orekif USA: re'fyuː"z ɔː'r UK: rɪfjuːz ɔːr
refuse paperfn USA: re'fyuː"z peɪ'pəː· UK: rɪfjuːz peɪpər
refuse to do sgkif
refuse waterfn USA: re'fyuː"z wɔː'təː· UK: rɪfjuːz wɔːtər
be refused admittancekif USA: biː· rʌ·fyuː'zd ʌ·dmɪ'tʌ·ns UK: biː rɪfjuːzd ədmɪtns
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása