Összesen 18 találat 2 szótárban. Részletek
regefn
  1. e Sage
   'zaːgə
   1. többes szám:
   2. Sagen
   1. birtokos eset:
   2. Sage
  1. s Märchen
   1. többes szám:
   2. Märchen
   1. birtokos eset:
   2. Märchens
regenerációfn
  1. ált tud e Regeneration
   reːgenera'tsioːn
regenerálásfn
  1. e Reproduktion
   reprodʊk'tsioːn
regényfn
  1. r Roman
   ro'maːn
   1. többes szám:
   2. Romane
   1. birtokos eset:
   2. Romans
regényírófn
  1. r Romancier
   romã'sieː
   1. többes szám:
   2. Romanciers
   1. birtokos eset:
   2. Romanciers
régenhsz
  1. rég weiland
   'vaɪlant
  1. vorzeiten
   foɐ'tsaɪtən
régensfn
  1. r Regent
   re'gɛnt
   1. többes szám:
   2. Regenten
   1. birtokos eset:
   2. Regenten
régenshercegfn
régészfn
régészetfn
  1. e Archäologie
   1. birtokos eset:
   2. Archäologie
bűnügyi regényfn
nem régenhsz
már régen írnom kellet volnakif
régészetimn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása