COVID-19 Fight
Összesen 54 találat 12 szótárban. Részletek
rekordfn
 1. sp
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. A festmény rekordáron kelt el.
    1. The painting was sold at a record price.
rekordcímek rendezésekif
  1. tab sort
   USA: tæ'b sɔː'rt UK: tæb sɔːt
rekordfecskendőfn
  1. record syringe
   USA: re'kəː·d sɪ'rʌ·nʤ UK: rɪkɔːd sɪrɪnʤ
rekord méretmn
rekordot dönti
  1. break a record
   USA: breɪ'k eɪ' re'kəː·d UK: breɪk eɪ rɪkɔːd
rekordszámfn
rekordszerkezetkif
  1. record layout
   USA: re'kəː·d leɪ'aʊ"t UK: rɪkɔːd leɪaʊt
rekordterméskif
  1. bumper crops
   USA: bʌ'mpəː· krɔ'ps UK: bʌmpər krɔps
rekord túlcsordulási blokk mutatójakif
  1. record reference vector
   USA: re'kəː·d re'frʌ·ns ve'ktəː· UK: rɪkɔːd refrəns vektər
aktuális rekordfn
blokk és rekordfn
file-on belüli rekordcím szerinti hozzáféréskif
  1. record's file address
   USA: re'kəː·dz faɪ'l ʌ·dre's UK: rɪkɔːdz faɪl ədres
a relatív rekord szám beállításakif
  1. set relative record
   USA: se't re'lʌ·tɪ·v re'kəː·d UK: set relətɪv rɪkɔːd
feldolgozást vezérlő rekordtipuskif
  1. process control record
   USA: prɔ'se"s kʌ·ntroʊ'l re'kəː·d UK: proʊses kəntroʊl rɪkɔːd
rekordfn
  1. r Rekord
   re'kɔɐt
   1. többes szám:
   2. Rekorde
   1. birtokos eset:
   2. Rekordes
   3. Rekords
 1. sp
rekordot megdöntkif
rekord (sp)fn
egy táblának a sora, rekord (adatbázisban)fn
rekordmn
rekordot dönti
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása