COVID-19 Fight
Összesen 435 találat 9 szótárban. Részletek
rendeli
  1. place an order
   USA: pleɪ's ʌ·n ɔː'rdəː· UK: pleɪs ən ɔːdər
  1. order
   USA: ɔː'rdəː· UK: ɔːdər
  1. destine
   UK: destɪn
rendelésfn
  1. reservation
   USA: re"zəː·veɪ'ʃʌ·n UK: rezəveɪʃn
  1. ordinance
   USA: ɔː'rdʌ·nʌ·ns UK: ɔːdɪnəns
 1. gazd
  1. order
   USA: ɔː'rdəː· UK: ɔːdər
  1. Mindenben Cruppné tanácsa szerint jártam el, és magam adtam fel a rendelést a vendéglőben.
    1. I acted on Mrs. Crupp's opinion, and gave the order at the pastry-cook's myself.
  1. consulting hours
   USA: kʌ·nsʌ'ltɪ·ŋ aʊ'rz UK: kənsʌltɪŋ aʊəz
rendelések naponta házhozszállítvakif
  1. families supplied daily
   USA: fæ'mliː·z sʌ·plaɪ'd deɪ'liː· UK: fæməlɪz səplaɪd deɪliː
rendelés idejekif
  1. consultation hours
   USA: kɔ"nsʌ·lteɪ'ʃʌ·n aʊ'rz UK: kɔnslteɪʃn aʊəz
rendelési időkif
  1. surgery hours
   USA: səː'ʤəː·iː· aʊ'rz UK: səːʤəriː aʊəz
  1. consulting hours
   USA: kʌ·nsʌ'ltɪ·ŋ aʊ'rz UK: kənsʌltɪŋ aʊəz
rendelésre gyártottmn
rendelésre készítettmn
  1. bespoke
   UK: bɪspoʊk
rendelésre készültmn
  1. made to order
   USA: meɪ'd tʌ· ɔː'rdəː· UK: meɪd tuː ɔːdər
rendelésre készült ruhafn
  1. custom clothes
   USA: kʌ'stʌ·m kloʊ'z UK: kʌstəm kloʊðz
rendelésre végzett munkafn
  1. jobbing
   UK: ʤɔbɪŋ
rendelést teljesíti
  1. fill an order
   USA: fɪ'l ʌ·n ɔː'rdəː· UK: fɪl ən ɔːdər
  1. execute an order
   USA: e'ksʌ·kyuː"t ʌ·n ɔː'rdəː· UK: eksɪkjuːt ən ɔːdər
rendeletfn
 1. jog
  1. statute
   USA: stæ'tʃuː·t UK: stætʃuːt
  1. ordinance
   USA: ɔː'rdʌ·nʌ·ns UK: ɔːdɪnəns
  1. order
   USA: ɔː'rdəː· UK: ɔːdər
  1. nisi
   UK: naɪsaɪ
  1. fiat
   USA: faɪ'æ·t UK: faɪæt
  1. enactment
   USA: e·næ'kmʌ·nt UK: ɪnæktmənt
  1. edict
   USA: iː'dɪ·kt UK: iːdɪkt
  1. decree
   USA: dɪ·kriː' UK: dɪkriː
rendelet (EU)fn
  1. regulation
   USA: re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: regjʊleɪʃn
rendeletimn
rendelet, parancs (ritka)i
  1. fiat
   USA: faɪ'æ·t UK: faɪæt
rendelet (PHARE)fn
  1. regulation
   USA: re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: regjʊleɪʃn
rendelkezésfn
  1. Will
   USA: wʌ·l UK: wɪl
 1. jog
  1. ruling
   USA: ruː'lɪ·ŋ UK: ruːlɪŋ
 2. jog
  1. provision
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·n UK: prəvɪʒn
  1. A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségére vonatkozó külön rendelkezések (jog)
    1. Specific provisions relating to the area of freedom, security and justice (law)
 3. jog
  1. irod mandate
   USA: mæ'ndeɪ"t UK: mændeɪt
  1. injunction
   USA: ɪ"nʤʌ'ŋʃʌ·n UK: ɪnʤʌŋkʃn
  1. disposition
   USA: dɪ"spʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: dɪspəzɪʃn
  1. disposal
   USA: dɪ"spoʊ'zʌ·l UK: dɪspoʊzl
  1. A Bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsátja az általuk közölt információkat.
    1. The Commission shall hold at the disposal of Member States the information which they have communicated.
  1. dispensation
   USA: dɪ"spʌ·nseɪ'ʃʌ·n UK: dɪspenseɪʃn
  1. direction
   USA: dɪ·re'kʃʌ·n UK: dɪrekʃn
  1. irod behest
   USA: bɪ"he'st UK: bɪhest
  1. action
   USA: æ'kʃʌ·n UK: ækʃn
rendelkezésedre állkif
  1. you are welcome to it
   USA: yuː' əː· we'lkʌ·m tʌ· ʌ·t UK: juː ɑr welkəm tuː ɪt
rendelkezésekfn
  1. regulations
   USA: re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·nz UK: regjʊleɪʃnz
rendelkezésére állkif
  1. wait on
   USA: weɪ't ɔ'n UK: weɪt ɔn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása