COVID-19 Fight
Összesen 37 találat 8 szótárban. Részletek
rendeletfn
 1. jog
  1. statute
   USA: stæ'tʃuː·t UK: stætʃuːt
  1. ordinance
   USA: ɔː'rdʌ·nʌ·ns UK: ɔːdɪnəns
  1. order
   USA: ɔː'rdəː· UK: ɔːdər
  1. nisi
   UK: naɪsaɪ
  1. fiat
   USA: faɪ'æ·t UK: faɪæt
  1. enactment
   USA: e·næ'kmʌ·nt UK: ɪnæktmənt
  1. edict
   USA: iː'dɪ·kt UK: iːdɪkt
  1. decree
   USA: dɪ·kriː' UK: dɪkriː
rendelet (EU)fn
  1. regulation
   USA: re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: regjʊleɪʃn
rendeletimn
rendelet, parancs (ritka)i
  1. fiat
   USA: faɪ'æ·t UK: faɪæt
rendelet (PHARE)fn
  1. regulation
   USA: re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: regjʊleɪʃn
igazgatósági rendeletfn
irányelv, rendeletmn
  1. directive
   USA: dɪ·re'ktɪ·v UK: dɪrektɪv
királyi rendeletkif
  1. order in council
   USA: ɔː'rdəː· ɪ'n kaʊ'nsʌ·l UK: ɔːdər ɪn kaʊnsl
szabályzat, rendeletfn
  1. regulation
   USA: re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: regjʊleɪʃn
törvényerejű rendeletkif
  1. statutory rule
   USA: stæ'tʃʌ·tɔː"riː· ruː'l UK: stætʃʊtriː ruːl
visszavonás (rendeleté)fn
  1. withdrawal
   USA: wɪ"θdrɔː'ʌ·l UK: wɪðdrɔːəl
vki rendeletérekif
  1. by order of sy
   USA: baɪ' ɔː'rdəː· ʌ·v saɪ'
partnerországok - Az Európai Unió 3906-/89 sz. Rendeletében felsorolt, a Phare-program által érintett országok (PHARE)kif
  1. Partner Countries
   USA: pɔ'rtnəː· kʌ'ntriː·z UK: pɑtnər kʌntrɪz
"Phare-törvények", a Phare-ról alkotott jogszabályok - A Tanács (EEC/EURATOM) 3906/89 számú, az EU Hivatalos Közlönyének 1989. december 23-I, EC L 375. számában megjelent rendelete határozta meg azokat az elveket, amelyek alapján az Európai Unió a Phare pkif
az EU Tanácsa - A tagállamok kormányainak miniszteri szintű képviselőiből álló testület, az EU döntéshozó szerve. A Tanács a Phare-program legfontosabb szabályait 3906/89 sz. (EEC/EURATOM) rendeletében fektette le. Az Európai Parlamenttel összhangban a Takif
rendeletfn
  1. orvosi e Anordnung
rendeletfn
 1. orv
  1. e Verschreibung
   fɛɐ'ʃraɪbʊŋ
   1. többes szám:
   2. Verschreibungen
   1. birtokos eset:
   2. Verschreibung
 2. jog
  1. e Verordnung
   1. többes szám:
   2. Verordnungen
   1. birtokos eset:
   2. Verordnung
  1. Patent
   pa'tɛnt
  1. biz e Order
   'ɔɐdɐ
   1. többes szám:
   2. Ordern
   1. birtokos eset:
   2. Order
  1. r Erlass
   1. birtokos eset:
   2. Erlasses
  1. s Anschreiben
   'anʃraɪbən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása