COVID-19 Fight
repedi
  1. split
   USA: splɪ't UK: splɪt
  1. slit
   USA: slɪ't UK: slɪt
  1. crack
   USA: kræ'k UK: kræk
  1. crack
   USA: kræ'k UK: kræk
repedi
  1. flaw
   USA: flɔː' UK: flɔː
repedezettmn
  1. shaky
   USA: ʃeɪ'kiː· UK: ʃeɪkiː
  1. rough
   USA: rʌ'f UK: rʌf
  1. Hidegben mindig repedezett a bőr a kezemen.
    1. My hands get very rough in the cold.
  2. De durva ez az élet!
    1. It is a rough life.
  1. flawed
   USA: flɔː'd UK: flɔːd
  1. crazed
   USA: kreɪ'zd UK: kreɪzd
  1. cracked
   USA: kræ'kt UK: krækt
repedeziki
  1. craze
   USA: kreɪ'z UK: kreɪz
repedezésfn
  1. crackle
   USA: kræ'kʌ·l UK: krækl
repedtmn
  1. flawed
   USA: flɔː'd UK: flɔːd
  1. cracked
   USA: kræ'kt UK: krækt
repedt fej (káposzta) (növ)kif
  1. cracked head
   USA: kræ'kt he'd UK: krækt hed
repedt hangfn
  1. cracked voice
   USA: kræ'kt vɔɪ's UK: krækt vɔɪs
repedtté váliki
  1. honeycomb
   USA: hʌ'niː·koʊ"m UK: hʌnɪkoʊm
repedésfn
  1. tear
   USA: tɪ'r UK: tɪər
 1. hajó
  1. spring
   USA: spəː·ɪ'ŋ UK: sprɪŋ
  1. átv split
   USA: splɪ't UK: splɪt
  1. slit
   USA: slɪ't UK: slɪt
  1. seam
   USA: siː'm UK: siːm
 2. orv
  1. rupture
   USA: rʌ'ptʃəː· UK: rʌptʃər
  1. rive
   UK: raɪv
  1. rift
   USA: rɪ'ft UK: rɪft
  1. rent
   USA: re'nt UK: rent
 3. geol
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. flaw
   USA: flɔː' UK: flɔː
  1. flake
   USA: fleɪ'k UK: fleɪk
  1. fissure
   USA: fɪ'ʃəː· UK: fɪʃər
  1. craze
   USA: kreɪ'z UK: kreɪz
  1. cranny
   USA: kræ'niː· UK: kræniː
  1. crack
   USA: kræ'k UK: kræk
  1. rég chop
   USA: tʃɔ'p UK: tʃɔp
  1. chap
   USA: tʃæ'p UK: tʃæp
  1. burst
   USA: bəː'st UK: bəːst
repedések betöltésefn
  1. infilling
   UK: ɪnfɪlɪŋ
apró repedéseket idéz elői
  1. craze
   USA: kreɪ'z UK: kreɪz
apró repedéseket okozi
  1. crackle
   USA: kræ'kʌ·l UK: krækl
csillag formájú repedésfn
  1. star
   USA: stɔ'r UK: stɑr
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása