COVID-19 Fight
reportfn USA: rʌ·pɔː'rt UK: rɪpɔːt
   1. There was no mention of any trade agreement in your report.
     1. A beszámolójában nem tett említést semmiféle kereskedelmi ügyletről.
   1. All details of the accident were recorded in the report.
     1. A baleset minden részletét rögzítették a jegyzőkönyvben.
  1. Each school year students receive a report on their school performance.
    1. A diákok minden tanévben bizonyítványt kapnak iskolai teljesítményükről.
  2. Her reputation was not seriously affected by the report.
    1. A szóbeszéd nem kezdte ki komolyan jó hírét.
reporti tni USA: rʌ·pɔː'rt UK: rɪpɔːt
   1. This report shall take account of the development of the European Union.
     1. Ez a jelentés beszámol az Európai Unió fejlődéséről.
reporti tsi USA: rʌ·pɔː'rt UK: rɪpɔːt
   1. In his latest dispatch, Larry Greene, our war correspondent, reported that a ceasefire had been agreed by both parties.
     1. Haborús tudósítónk, Larry Greene legfrissebb tudósításában arról számolt be, hogy a felek megegyeztek a tűzszünetben.
   2. At the time when the newspapers were filled with these reports, I was again in Washington.
     1. Amikor ezek a hírek a lapokban megjelentek, már ismét Washingtonban voltam.
   3. This is a special report on the coronation ceremony. (TV)
     1. Egy különleges tudósítást láthatnak a koronázási szertartásról.
report cardfn USA: rʌ·pɔː'rt kɔ'rd UK: rɪpɔːt kɑd
report cardkif USA: rʌ·pɔː'rt kɔ'rd UK: rɪpɔːt kɑd
report card (usa)kif USA: rʌ·pɔː'rt kɔ'rd yuː'e'seɪ'
report for a newspaperi USA: rʌ·pɔː'rt frəː· eɪ' nuː'zpeɪ"pəː· UK: rɪpɔːt fəː eɪ njuːspeɪpər
report himself sickkif USA: rʌ·pɔː'rt hɪ"mse'lf sɪ'k UK: rɪpɔːt hɪmself sɪk
report oneselfkif USA: rʌ·pɔː'rt wʌ"nse'lf UK: rɪpɔːt wʌnself
report sickkif USA: rʌ·pɔː'rt sɪ'k UK: rɪpɔːt sɪk
reportagefn USA: rʌ·pɔː'rtɪ·ʤ UK: repɔːtɑʒ
reportedmn USA: rʌ·pɔː'rtʌ·d UK: rɪpɔːtɪd
reported / is -hsz USA: rʌ·pɔː'rtʌ·d ʌ·z UK: rɪpɔːtɪd ɪz
reported speechkif USA: rʌ·pɔː'rtʌ·d spiː'tʃ UK: rɪpɔːtɪd spiːtʃ
reportedlyhsz USA: riː·pɔː'rtʌ·dliː· UK: rɪpɔːtɪdliː
reporterfn USA: rʌ·pɔː'rtəː· UK: rɪpɔːtər
reportingfn USA: rʌ·pɔː'rtɪ·ŋ UK: rɪpɔːtɪŋ
reportorialmn USA: re"pəː·tɔː'riː·ʌ·l
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása