COVID-19 Fight
Összesen 41 találat 7 szótárban. Részletek
ridegmn
  1. stern
   USA: stəː'n UK: stəːn
 1. koh
  1. short
   USA: ʃɔː'rt UK: ʃɔːt
  1. severe
   USA: sʌ·vɪ'r UK: sɪvɪər
  1. rigorous
   USA: rɪ'gəː·ʌ·s UK: rɪgərəs
  1. rigid
   USA: rɪ'ʤʌ·d UK: rɪʤɪd
  1. irod naked
   USA: neɪ'kʌ·d UK: neɪkɪd
  1. hard
   USA: hɔ'rd UK: hɑd
  1. biz frigid
   USA: frɪ'ʤʌ·d UK: frɪʤɪd
  1. crabby
   USA: kræ'biː·
  1. cold
   USA: koʊ'ld UK: koʊld
  1. burly
   USA: bəː'liː· UK: bəːliː
  1. brusque
   USA: brʌ'sk UK: bruːsk
  1. brittle
   USA: brɪ'tʌ·l UK: brɪtl
  1. austere
   USA: ɔː·stɪ'r UK: ɔːstɪər
rideg emberfn
  1. hard-shell
   UK: hɑdʃel
ridegenhsz
  1. sternly
   USA: stəː'nliː· UK: stəːnliː
  1. severely
   USA: sʌ·vɪ'rliː· UK: sɪvɪəliː
  1. rigidly
   USA: rɪ'ʤʌ·dliː· UK: rɪʤɪdliː
  1. frigidly
   UK: frɪʤɪdliː
  1. brusquely
   USA: brʌ'skliː· UK: bruːskliː
rideg hivatali szellembenhsz
  1. bureaucratically
   UK: bjʊərəkrætɪkliː
ridegségfn
  1. sternness
   USA: stəː'nʌ·s UK: stəːnnəs
  1. severity
   USA: sɪ·ve'rʌ·tiː· UK: sɪverɪtiː
  1. rigidity
   USA: rɪ·ʤɪ'dʌ·tiː· UK: rɪʤɪdɪtiː
  1. inclemency
   UK: ɪnklemənsiː
  1. frigidity
   UK: frɪʤɪdɪtiː
  1. brittleness
   UK: brɪtlnəs
rideg ténykif
  1. hard fact
   USA: hɔ'rd fæ'kt UK: hɑd fækt
rideg valóságkif
  1. sober fact
   USA: soʊ'bəː· fæ'kt UK: soʊbər fækt
nyersen ridegmn
hidrogén ridegségkif
a rideg valóságkif
  1. the stubborn facts
   USA: ðiː· stʌ'bəː·n fæ'ks UK: ðiː stʌbən fækts
hideg; közöny, ridegségfn
  1. coldness
   USA: koʊ'ldnʌ·s UK: koʊldnəs
rideghsz
  1. átv trocken
   'trɔkən
  1. steif
   'ʃtaɪf
  1. Schroff
   'ʃrɔf
  1. konventionell
   kɔnvɛntsio'nɛl
  1. Kalt
   'kalt
  1. herb
   'hɛɐp
  1. átv frostig
 1. bány
  1. faul
   'faʊl
rideg (átv.)fn
ridegségfn
  1. e Unfreundlichkeit
   'ʊnfrɔʏntlɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Unfreundlichkeit
  1. e Strenge
   1. birtokos eset:
   2. Strenge
  1. átv e Schroffheit
   'ʃrɔfhaɪt
   1. többes szám:
   2. Schroffheiten
   1. birtokos eset:
   2. Schroffheit
  1. e Lieblosigkeit
   'liːploːzɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Lieblosigkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Lieblosigkeit
  1. átv e Kälte
   1. birtokos eset:
   2. Kälte
  1. átv e Herbe
   'hɛɐbə
   1. birtokos eset:
   2. Herbe
  1. e Härte
   1. többes szám:
   2. Härten
   1. birtokos eset:
   2. Härte
ridegmn
 1. színről
rideg emberfn
  1. átv n statue
ridegségfn
 1. dologról
ridegségfn
 1. anyagé műsz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása