COVID-19 Fight
Összesen 492 találat 18 szótárban. Részletek
rigi tsi USA: rɪ'g UK: rɪg
riggerfn UK: rɪgər
riggingfn USA: rɪ'gɪ·ŋ UK: rɪgɪŋ
rigging-loftfn
rightfn USA: raɪ't UK: raɪt
  1. She is holding a bunch of flowers in her right hand.
    1. Egy csokor virágot tart a jobb kezében.
righti tsi USA: raɪ't UK: raɪt
  1. hajó
   1. But their heart was not right with him: nor were they counted faithful in his covenant.
     1. Szívük nem volt egyenes előtte, szövetségét nem tartották hűségesen.
   1. The right decision was far more important than they could possibly imagine.
     1. A helyes döntés sokkalta fontosabb volt annál, mint ahogy képzelték.
   1. Everyone has the right to life.
     1. Minden embernek joga van az élethez.
   2. Every thing he did, was right.
     1. Minden jó volt, akármit csinált.
  1. My grandmother had come forward now in her armchair so that she was sitting right on the edge of it.
    1. A nagymamám előrébb jött a karosszékben, így már egészen a szélén ült.
  2. I'm not sure 'merry' is the right word to use around here.
    1. Nem vagyok benne biztos, hogy a 'boldog' kifejezés itt helyénvaló lenne.
  3. This didn't seem to have the right effect.
    1. Nem úgy tűnt, hogy elérte a kívánatos hatást.
righti tni USA: raɪ't UK: raɪt
rightmn USA: raɪ't UK: raɪt
  1. And you have said: The way of the Lord is not right.
    1. Azt mondjátok: Nem igazságos az Úr útja.
   1. You keep on fiddling with it, and it still doesn't tell the right time.
     1. ­Állandóan babrálod, és mégsem a rendes időt mutatja.
   1. I think the time is right to introduce him to the management.
     1. Szerintem ez most alkalmas idő arra, hogy bemutassuk a cégvezetésnek.
  1. You have governed the realm with right royal gentleness.
    1. Az országot igazi királyi nagylelkűséggel kormányoztad.
righthsz USA: raɪ't UK: raɪt
  1. Turn right at the traffic lights.
    1. Fordulj jobbra a jelzőlámpánál.
   1. The best way to enjoy yourself is to do what is right and hate nobody.
     1. A legjobban akkor élvezheti az életet, ha mindig helyesen cselekszik és nem gyűlöl senkit.
   2. I am all right.
     1. Jól vagyok.
   3. Not all might be right between them.
     1. Talán nem minden történik köztük megfelelően.
  1. A good question gets right to the point.
    1. Egy jó kérdés egyenesen a lényegre tapint.
  2. I'll be right back.
    1. Mindjárt visszajövök.
 1. rég
  1. There were empty rooms at Bly, and it was only a question of choosing the right one.
    1. Blyban üres szobák is voltak, csak ki kellett választani a megfelelőt.
right-aboutfn UK: raɪtəbaʊt
right-about facefn UK: raɪtəbaʊt feɪs
right-about facekif UK: raɪtəbaʊt feɪs
right / all -fn USA: raɪ't ɔː'l UK: raɪt ɔːl
right and leftkif USA: raɪ't ʌ·nd le'ft UK: raɪt ənd left
right anglefn USA: raɪ't æ'ŋgʌ·l UK: raɪt æŋgl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása