COVID-19 Fight
Összesen 93 találat 8 szótárban. Részletek
rohamfn
  1. átv surge
   USA: səː'ʤ UK: səːʤ
 1. orv
  1. stroke
   USA: stroʊ'k UK: stroʊk
 2. kat
  1. storm
   USA: stɔː'rm UK: stɔːm
  1. spasm
   USA: spæ'zʌ·m UK: spæzəm
 3. kat
  1. shock
   USA: ʃɔ'k UK: ʃɔk
  1. rush
   USA: rʌ'ʃ UK: rʌʃ
 4. sp
  1. run-up
   USA: rʌ'nʌ"p
 5. orv
  1. paroxysm
   UK: pærəksɪzəm
  1. onset
   USA: ɔ'nse"t UK: ɔnset
 6. kat
  1. inroad
   USA: ɪ'nroʊ"d UK: ɪnroʊd
  1. biz go
   USA: goʊ' UK: goʊ
  1. fit
   USA: fɪ't UK: fɪt
  1. charge
   USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
  1. A roham kellős közepén akartad megállítani a katonákat?
    1. Would you stop men in the middle of a charge?
  1. attack
   USA: ʌ·tæ'k UK: ətæk
  1. assault
   USA: ʌ·sɔː'lt UK: əsɔːlt
  1. access
   USA: æ'kse"s UK: ækses
rohami
  1. charge
   USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
  1. A roham kellős közepén akartad megállítani a katonákat?
    1. Would you stop men in the middle of a charge?
    1. Would you stop men in the middle of a charge?
  1. assault
   USA: ʌ·sɔː'lt UK: əsɔːlt
roham (betegségé)fn
  1. seizure
   USA: siː'ʒəː· UK: siːʒər
rohambrigádfn
  1. flying squadron
   USA: flaɪ'ɪ·ŋ skwɔ'drʌ·n UK: flaɪɪŋ skwɔdrən
rohamcsapatfn
  1. commando
   USA: kʌ·mæ'ndoʊ" UK: kəmɑndoʊ
  1. assault party
   USA: ʌ·sɔː'lt pɔ'rtiː· UK: əsɔːlt pɑtiː
rohamkésfn
  1. bayonet
   USA: beɪ'ʌ·ne"t UK: beɪənet
  1. assault knife
   USA: ʌ·sɔː'lt naɪ'f UK: əsɔːlt naɪf
roham kezdetefn
 1. kat
  1. biz jump-off
   UK: ʤʌmpɔːf
rohamléptekkelhsz
  1. apace
   USA: ʌ·peɪ's UK: əpeɪs
rohammal beveszi
  1. take by assault
   USA: teɪ'k baɪ' ʌ·sɔː'lt UK: teɪk baɪ əsɔːlt
  1. storm
   USA: stɔː'rm UK: stɔːm
  1. rush
   USA: rʌ'ʃ UK: rʌʃ
  1. force
   USA: fɔː'rs UK: fɔːs
  1. A szél ereje fákat tört ki és tetőkben okozott kárt.
    1. The force of the wind broke trees and damaged roofs.
  2. Megpróbálta erőszakkal elvenni a levelet.
    1. He tried to take the letter with force.
rohammentősmn
  1. paramedic
   USA: pe'rʌ·me"dɪ·k UK: pærəmedɪk
rohammunkafn
  1. crash program
   USA: kræ'ʃ proʊ'græ"m UK: kræʃ proʊgræm
rohammunkamódszerkif
  1. shock methods
   USA: ʃɔ'k me'θʌ·dz UK: ʃɔk meθədz
rohammunkásfn
rohamosanhsz
  1. by leaps and bounds
   USA: baɪ' liː'ps ʌ·nd baʊ'ndz UK: baɪ liːps ənd baʊndz
  1. apace
   USA: ʌ·peɪ's UK: əpeɪs
rohamos léptekkelhsz
  1. apace
   USA: ʌ·peɪ's UK: əpeɪs
rohamosztagfn
rohamot indítkif
  1. make an assault
   USA: meɪ'k ʌ·n ʌ·sɔː'lt UK: meɪk ən əsɔːlt
rohamot kapkif
  1. throw a fit
   USA: θroʊ' eɪ' fɪ't UK: θroʊ eɪ fɪt
  1. fall into a fit
   USA: fɔ'l ɪ"ntʌ· eɪ' fɪ't UK: fɔːl ɪntuː eɪ fɪt
rohampáholyi
  1. pit
   USA: pɪ't UK: pɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása