COVID-19 Fight
Összesen 95 találat 9 szótárban.
sajtótudósítófn
  1. press correspondent
   USA: pre's kɔː"rʌ·spɔ'ndʌ·nt UK: pres kɔrɪspɔndənt
sajtó útján elkövetett rágalmazásfn
  1. libel
   USA: laɪ'bʌ·l UK: laɪbl
sajtóügynökfn
sajtóügynökségfn
  1. syndicate
   USA: sɪ'ndʌ·keɪ"t UK: sɪndɪkeɪt
sajtóvétségfn
  1. libel
   USA: laɪ'bʌ·l UK: laɪbl
körhagyó sajtókif
  1. eccentric press
   USA: e"kse'ntrɪ·k pre's UK: eksentrɪk pres
(meg)nyom; sajtói
  1. press
   USA: pre's UK: pres
pénzverő sajtókif
  1. embossing punch
   UK: ɪmbɔsɪŋ pʌntʃ
tükörfényesítő sajtófn
  1. enameller
   UK: ɪnæmələ
elirás, sajtóhibai
  1. misprint
   USA: mɪ'sprɪ'nt UK: mɪsprɪnt
jó sajtója vankif
  1. have a good press
   USA: hæ'v eɪ' gʌ·d pre's UK: hæv eɪ gʊd pres
a sajtó útjánkif
  1. through the medium of the press
   USA: θruː' ðiː· miː'diː·ʌ·m ʌ·v ðiː· pre's UK: θruː ðiː miːdɪəm ɔv ðiː pres
sajtófn
  1. r Tiegel
   'tiːgəl
   1. többes szám:
   2. Tiegel
   1. birtokos eset:
   2. Tiegels
  1. e Presse
   'prɛsə
   1. többes szám:
   2. Pressen
   1. birtokos eset:
   2. Presse
sajtóhibafn
sajtóirodafn
sajtónyilatkozatfn
sajtóperfn
sajtószabadságfn
sajtószemlefn
sajtószolgálatfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása