COVID-19 Fight
Összesen 21 találat 2 szótárban. Részletek
snugi tni USA: snʌ'g UK: snʌg
snug as a bug in a rugkif USA: snʌ'g e'z eɪ' bʌ'g ɪ'n eɪ' rʌ'g UK: snʌg əz eɪ bʌg ɪn eɪ rʌg
snug garmentkif USA: snʌ'g gɔ'rmʌ·nt UK: snʌg gɑmənt
snuggeryfn UK: snʌgəriː
snugglei tsi USA: snʌ'gʌ·l UK: snʌgl
snuglyhsz USA: snʌ'gliː· UK: snʌgliː
snugnessfn UK: snʌgnəs
be as snug as a bug in a rugi USA: biː· e'z snʌ'g e'z eɪ' bʌ'g ɪ'n eɪ' rʌ'g UK: biː əz snʌg əz eɪ bʌg ɪn eɪ rʌg
snug fitnincs
snugglenincs
snugglednincs
snugglesnincs
snugglindnincs
snugglingnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása