COVID-19 Fight
Összesen 478 találat 17 szótárban. Részletek
sorfn
  1. train
   USA: treɪ'n UK: treɪn
  1. tier
   USA: tiː'r UK: tɪər
  1. string
   USA: strɪ'ŋ UK: strɪŋ
  1. A földeken hosszú sorban jöttek a szekerek.
    1. A string of carts was moving across the land.
  1. series
   USA: sɪ'riː·z UK: sɪəriːz
  1. row
   USA: roʊ' UK: roʊ
  1. rope
   USA: roʊ'p UK: roʊp
 1. kat
  1. rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
  1. range
   USA: reɪ'nʤ UK: reɪnʤ
  1. A házsor amely mellett éppen haladt, a házra emlékeztette melyben felnőtt.
    1. The range of buildings he was walking by reminded him of the house where he grew up.
 2. infor
  1. queue
   USA: kyuː' UK: kjuː
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
  1. Kilóg a sorból.
    1. He steps out of the line.
  2. A sorok között olvas.
    1. He reads between the lines.
  1. file
   USA: faɪ'l UK: faɪl
 3. mezőg
  1. bed
   USA: be'd UK: bed
  1. array
   USA: əː·eɪ' UK: əreɪ
sor-mn
  1. ordinal
   UK: ɔːdɪnl
sorakoziki
  1. US line up
   USA: laɪ'n ʌ'p UK: laɪn ʌp
  1. fall in
   USA: fɔ'l ɪ'n UK: fɔːl ɪn
sorakoziki
  1. fall in line
   USA: fɔ'l ɪ'n laɪ'n UK: fɔːl ɪn laɪn
sorakozófn
 1. kat
  1. parade
   USA: pəː·eɪ'd UK: pəreɪd
  1. line-up
   USA: laɪ'nʌ"p
 2. kat
  1. assembly
   USA: ʌ·se'mbliː· UK: əsembliː
sorakoztati
  1. rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
  1. range
   USA: reɪ'nʤ UK: reɪnʤ
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
sorakozz!kif
  1. fall in!
   USA: fɔ'l ɪ'n UK: fɔːl ɪn
sorállásfn
  1. US cue
   USA: kyuː' UK: kjuː
során/folyamánkif
  1. in the course of
   USA: ɪ'n ðiː· kɔː'rs ʌ·v UK: ɪn ðiː kɔːs ɔv
sorba álli
  1. US line up
   USA: laɪ'n ʌ'p UK: laɪn ʌp
  1. form a queue
   USA: fɔː'rm eɪ' kyuː' UK: fɔːm eɪ kjuː
  1. align
   USA: ʌ·laɪ'n UK: əlaɪn
sorbaállásfn
  1. alignment
   USA: ʌ·laɪ'nmʌ·nt UK: əlaɪnmənt
sorba áll értekif
  1. stand in a queue
   USA: stæ'nd ɪ'n eɪ' kyuː' UK: stænd ɪn eɪ kjuː
sorba áll, igazodiki
  1. align
   USA: ʌ·laɪ'n UK: əlaɪn
sorba állíti
  1. row
   USA: roʊ' UK: roʊ
 1. kat
  1. rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
  1. line up
   USA: laɪ'n ʌ'p UK: laɪn ʌp
  1. array
   USA: əː·eɪ' UK: əreɪ
  1. align
   USA: ʌ·laɪ'n UK: əlaɪn
sorbaállításfn
  1. alignment
   USA: ʌ·laɪ'nmʌ·nt UK: əlaɪnmənt
sorba kapcsolásmn
  1. cascading
   USA: kæ·skeɪ'dɪ·ŋ UK: kæskeɪdɪŋ
sorbankif
  1. one after the other
   USA: hwʌ'n æ'ftəː· ðiː· ʌ'ðəː· UK: wʌn ɑftər ðiː ʌðər
sorban alli
  1. wait in line
   USA: weɪ't ɪ'n laɪ'n UK: weɪt ɪn laɪn
sorban állkif
  1. queue
   USA: kyuː' UK: kjuː
sorban állásfn
  1. spool
   USA: spuː'l UK: spuːl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása