Összesen 68 találat 9 szótárban. Részletek
sor(ozat)fn
  1. range
   USA: reɪ'nʤ UK: reɪnʤ
sorozatfn
  1. train
   USA: treɪ'n UK: treɪn
  1. suite
   USA: swiː't UK: swiːt
  1. suit
   USA: suː't UK: suːt
  1. succession
   USA: sʌ·kse'ʃʌ·n UK: səkseʃn
  1. rég sort
   USA: sɔː'rt UK: sɔːt
  1. set
   USA: se't UK: set
  1. A bátyámnak a teljes Harry Potter könyvsorozat megvan.
    1. My brother has the complete set of the Harry Potter books.
  2. Mindig tartok az autóm csomagtartójában egy szerszámkészletet.
    1. I always keep a tool set in the back of my car.
  1. series
   USA: sɪ'riː·z UK: sɪəriːz
  1. sequence
   USA: siː'kwʌ·ns UK: siːkwəns
 1. mat
  1. scale
   USA: skeɪ'l UK: skeɪl
  1. run
   USA: rʌ'n UK: rʌn
 2. kat
  1. round
   USA: raʊ'nd UK: raʊnd
  1. range
   USA: reɪ'nʤ UK: reɪnʤ
  1. battery
   USA: bæ'təː·iː· UK: bætəriː
  1. bank
   USA: bæ'ŋk UK: bæŋk
sorozatgyártásfn
  1. standardized production
   USA: stæ'ndəː·daɪ"zd pəː·dʌ'kʃʌ·n UK: stændədaɪzd prədʌkʃn
sorozatgyilkoskif
  1. serial killer
   USA: sɪ'riː·ʌ·l kɪ'ləː· UK: sɪərɪəl kɪlər
sorozatnagyságmn
  1. lot size
   USA: lɔ't saɪ'z UK: lɔt saɪz
sorozat (növ)fn
  1. sequence
   USA: siː'kwʌ·ns UK: siːkwəns
sorozatosmn
  1. serial
   USA: sɪ'riː·ʌ·l UK: sɪərɪəl
sorozatos álláshelyfn
  1. stall
   USA: stɔː'l UK: stɔːl
sorozatosanhsz
  1. serially
   UK: sɪərɪəliː
  1. all the way up the line
   USA: ɔː'l ðiː· weɪ' ʌ'p ðiː· laɪ'n UK: ɔːl ðiː weɪ ʌp ðiː laɪn
sorozatszámkif
  1. serial number
   USA: sɪ'riː·ʌ·l nʌ'mbəː· UK: sɪərɪəl nʌmbər
  1. serial no.
   USA: sɪ'riː·ʌ·l noʊ' UK: sɪərɪəl noʊ
  1. running number
   USA: rʌ'nɪ·ŋ nʌ'mbəː· UK: rʌnɪŋ nʌmbər
sor(ozat), számsorfn
  1. sequence
   USA: siː'kwʌ·ns UK: siːkwəns
sorozattűzkif
  1. salvo fire
   USA: sæ'lvoʊ· faɪ'r UK: sælvoʊ faɪər
sorozatvetőfn
  1. multiple rocket projector
   USA: mʌ'ltʌ·pʌ·l rɔ'kʌ·t prʌ·ʤe'ktəː· UK: mʌltɪpl rɔkɪt prəʤektər
kifogások sorozatafn
  1. runaround
   USA: rʌ'nʌ·raʊ"n UK: rʌnəraʊnd
támadások sorozatafn
  1. átv broadside
   USA: brɔː'dsaɪ"d UK: brɔːdsaɪd
készlet, sorozat; játszma (tenisz)kif
sor(ozat)fn
  1. Svájc rulett e Passe
   'pasə
   1. többes szám:
   2. Passen
   1. birtokos eset:
   2. Passe
sorozatfn
  1. gyártmányoknál stb. e Gattung
   'gatʊŋ
   1. többes szám:
   2. Gattungen
   1. birtokos eset:
   2. Gattung
sor(ozat)fn
  1. e Kette
   'kɛtə
   1. többes szám:
   2. Ketten
   1. birtokos eset:
   2. Kette
sorozatfn
  1. e Verkettung
   fɛɐ'kɛtʊŋ
   1. többes szám:
   2. Verkettungen
   1. birtokos eset:
   2. Verkettung
  1. e Serie
   'zeːriə
   1. többes szám:
   2. Serien
   1. birtokos eset:
   2. Serie
  1. e Sequenz
   ze'kvɛnts
   1. többes szám:
   2. Sequenzen
   1. birtokos eset:
   2. Sequenz
  1. r Satz
   'zats
   1. birtokos eset:
   2. Satzes
 1. gazd
  1. e Reihe
   'raɪə
   1. többes szám:
   2. Reihen
   1. birtokos eset:
   2. Reihe
  1. Posten
   'pɔstən
 2. kat
  1. e Garbe
   'gaɐbə
   1. többes szám:
   2. Garben
   1. birtokos eset:
   2. Garbe
  1. e Folge
   'fɔlgə
   1. többes szám:
   2. Folgen
   1. birtokos eset:
   2. Folge
  1. e Aufeinanderfolge
   1. birtokos eset:
   2. Aufeinanderfolge
  1. e Abstufung
   1. birtokos eset:
   2. Abstufungen
   3. Abstufung
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása