COVID-19 Fight
sparefn USA: spe'r UK: speər
  1. biz sp
   1. We've given a spare key to our flat to my brother.
     1. Az öcséméknek adtunk egy tartalékkulcsot a lakáshoz.
  2. biz US
sparei tni USA: spe'r UK: speər
sparemn USA: spe'r UK: speər
  1. Hurry up, we have no time to spare.
    1. Siess már, nincs felesleges időnk.
  1. He has a spare build of a long-distance runner.
    1. Szikár testfelépítésű, akár egy hosszútávfutó.
  1. I always keep a spare tire in my car, just in case.
    1. Mindig van egy pótkerék az autómban, szükség esetére.
  2. I love reading and doing some gardening in my spare time.
    1. Szabadidőmben szívesen olvasok és kertészkedem.
  3. We've got a spare room if you want to stay over the weekend with us.
    1. Van vendégszobánk, ha hétvégére szeretnétek nálunk maradni.
  4. They asked the terrorists to spare the hostages' lives.
    1. Azt kérték a terroristáktól, hogy kíméljék meg a túszok életét.
  5. Can you spare a few minutes to me?
    1. Tudsz szánni rám pár percet?
spare bedkif USA: spe'r be'd UK: speər bed
spare bedroomkif USA: spe'r be'druː"m UK: speər bedruːm
spare changekif USA: spe'r tʃeɪ'nʤ UK: speər tʃeɪnʤ
spare my blusheskif USA: spe'r maɪ' blʌ'ʃʌ·z UK: speər maɪ blʌʃɪz
spare no painskif USA: spe'r noʊ' peɪ'nz UK: speər noʊ peɪnz
spare no troublekif USA: spe'r noʊ' trʌ'bʌ·l UK: speər noʊ trʌbl
spare part(s)kif USA: spe'r pɔ'rts UK: speər pɑts
spare partskif USA: spe'r pɔ'rts UK: speər pɑts
spare partskif USA: spe'r pɔ'rts UK: speər pɑts
spare partskif USA: spe'r pɔ'rts UK: speər pɑts
spare parts exposed to heavy duty usekif USA: spe'r pɔ'rts ɪ·kspoʊ'zd tʌ· he'viː· dyuː'tiː· yuː'z UK: speər pɑts ɪkspoʊzd tuː heviː djuːtiː juːz
spare ribkif USA: spe'r rɪ'b UK: speər rɪb
spare roomkif USA: spe'r ruː'm UK: speər ruːm
spare suit of clotheskif USA: spe'r suː't ʌ·v kloʊ'z UK: speər suːt ɔv kloʊðz
spare sy sgi
spare timekif USA: spe'r taɪ'm UK: speər taɪm
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása