COVID-19 Fight
spliti tni USA: splɪ't UK: splɪt
spliti tsi USA: splɪ't UK: splɪt
  1. He split the wood with an axe in two huge pieces.
    1. A fejszével két hatalmas darabra hasította a fát.
  1. The teacher split the children into four groups.
    1. A tanár négy csoportra osztotta a gyerekeket.
  2. They split the cost of the party between them.
    1. Elosztották maguk közt a buli költségeit.
 1. átv
  1. The prize was split between Carl and Mike as they had the same result in the competition.
    1. A díjat megosztották Carl és Mike között, mivel egyforma eredményt értek el a versenyen.
splitmn USA: splɪ't UK: splɪt
split hairskif USA: splɪ't he'rz UK: splɪt heəz
split intoi USA: splɪ't ɪ"ntʌ· UK: splɪt ɪntuː
split into twoi USA: splɪ't ɪ"ntʌ· tuː' UK: splɪt ɪntuː tuː
split offi tsi USA: splɪ't ɔː'f UK: splɪt ɔf
split offi tni USA: splɪ't ɔː'f UK: splɪt ɔf
split oni USA: splɪ't ɔ'n UK: splɪt ɔn
split on syi USA: splɪ't ɔ'n saɪ'
split one's sidei USA: splɪ't wʌ'nz saɪ'd UK: splɪt wʌnz saɪd
split openi USA: splɪ't oʊ'pʌ·n UK: splɪt oʊpən
split personalitykif USA: splɪ't pəː"sʌ·næ'lʌ·tiː· UK: splɪt pəːsənælɪtiː
split pillkif USA: splɪ't pɪ'l UK: splɪt pɪl
split ringkif USA: splɪ't rɪ'ŋ UK: splɪt rɪŋ
split , split , splitkif USA: splɪ't splɪ't splɪ't UK: splɪt splɪt splɪt
split the differencei USA: splɪ't ðiː· dɪ'frʌ·ns UK: splɪt ðiː dɪfrəns
split upi tni USA: splɪ't ʌ'p UK: splɪt ʌp
split upi tsi USA: splɪ't ʌ'p UK: splɪt ʌp
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása