COVID-19 Fight
spotfn USA: spɔ't UK: spɔt
   1. This is a lovely spot for a picnic.
     1. Ez csodaszép hely a piknikhez.
 1. gazd
  1. You could be sacked on the spot for stealing.
    1. Lopásért azonnal kirúghatnak.
  1. Teenagers often suffer a lot from spots.
    1. A tinédzserek sokat szenvednek a pattanásoktól.
   1. I wore that skirt with the blue spots to the party.
     1. Azt a kékpettyes szoknyát vettem fel a bulira.
 2. biz
  1. I'll bring an umbrella, I felt a few spots of rain.
    1. Hozok ernyőt, mintha pár esőcseppet éreztem volna.
spoti tsi USA: spɔ't UK: spɔt
  1. He had a spot of grease on his tie.
    1. Volt egy zsírfolt a nyakkendőjén.
 1. biz
  1. I've just spotted Mike, he is over there, near the door.
    1. Épp most láttam meg Mike-t, ott van, az ajtó mellett.
  2. If you spot any mistakes in the article just mark them with a pencil.
    1. Ha észreveszel bármilyen hibát a cikkben, csak jelöld meg ceruzával.
 2. műsz
spot announcementkif USA: spɔ't ʌ·naʊ'nsme·nt UK: spɔt ənaʊnsmənt
spot ballfn USA: spɔ't bɔː'l UK: spɔt bɔːl
spot cashfn USA: spɔ't kæ'ʃ UK: spɔt kæʃ
spot checkfn USA: spɔ't tʃe'k UK: spɔt tʃek
spot contractfn USA: spɔ't kʌ·ntræ'kt UK: spɔt kɔntrækt
spot cottonkif USA: spɔ't kɔ'tʌ·n UK: spɔt kɔtn
spot dealfn USA: spɔ't diː'l UK: spɔt diːl
spot goodsfn fn USA: spɔ't gʊ'dz UK: spɔt gʊdz
spot marketfn USA: spɔ't mɔ'rkʌ·t UK: spɔt mɑkɪt
spot of troublekif USA: spɔ't ʌ·v trʌ'bʌ·l UK: spɔt ɔv trʌbl
spot parcelskif USA: spɔ't pɔ'rsʌ·lz UK: spɔt pɑslz
spot removalkif USA: spɔ't rʌ·muː'vʌ·l UK: spɔt rɪmuːvəl
spot testfn USA: spɔ't te'st UK: spɔt test
spot weldingfn USA: spɔ't we'ldɪ·ŋ UK: spɔt weldɪŋ
spotlessmn USA: spɔ'tlʌ·s UK: spɔtləs
spotlightfn USA: spɔ'tlaɪ"t UK: spɔtlaɪt
 1. szính film
spotloghtfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása