COVID-19 Fight
stacki tsi USA: stæ'k UK: stæk
      1. He looks for (tries to find) a needle in a bundle/bottle of hay (in a haystack).
          1. Kazalban/Szénakazalban/Asztagban tűt keres.
    1. kat
stacki tsi USA: stæ'k UK: stæk
stack gasfn USA: stæ'k gæ's UK: stæk gæs
stack gaskif USA: stæ'k gæ's UK: stæk gæs
stack limit violationkif USA: stæ'k lɪ'mʌ·t vaɪ·ʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: stæk lɪmɪt vaɪəleɪʃn
stack memorykif USA: stæ'k me'məː·iː· UK: stæk meməriː
stack of strawfn USA: stæ'k ʌ·v strɔː' UK: stæk ɔv strɔː
stack pointerfn USA: stæ'k pɔɪ'ntəː· UK: stæk pɔɪntər
stack the cardskif USA: stæ'k ðiː· kɔ'rdz UK: stæk ðiː kɑdz
stack upi USA: stæ'k ʌ'p UK: stæk ʌp
stackedi USA: stæ'kt UK: stækt
stackedmn USA: stæ'kt UK: stækt
stackingi USA: stæ'kɪ·ŋ UK: stækɪŋ
protocol stackkif USA: proʊ'tʌ·kɔ"l stæ'k UK: proʊtəkɔl stæk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása