COVID-19 Fight
Összesen 151 találat 14 szótárban.
standard input eszköz állapotának lekérdezésekif
  1. check keyboard status
   USA: tʃe'k kiː'bɔː"rd steɪ'tʌ·s UK: tʃek kiːbɔːd steɪtəs
standardizálásfn
  1. standardization
   USA: stæ·ndəː·dʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: stændədaɪzeɪʃn
standard táncokkif
  1. standard dances
   USA: stæ'ndəː·d dæ'nsʌ·z UK: stændəd dɑnsɪz
  1. ballroom dancing
   USA: bɔː'lruː"m dæ'nsɪ·ŋ UK: bɔːlruːm dɑnsɪŋ
túlhajlás (standard táncokban)fn
Pacific Standard Time rövidítésefn
kiírás a standard kiegészitő file-rakif
  1. auxiliary output
   USA: ɔ·gzɪ'liː·e·riː· aʊ'tpʊ"t UK: ɔːgzɪlɪəriː aʊtpʊt
beolvasás a standard kiegészitő file-rólkif
kiírás a standard output filerakif
  1. display character
   USA: dɪ"spleɪ' ke'rɪ·ktəː· UK: dɪspleɪ kærəktər
parkettlátás, helyezkedési képesség standard táncokbanfn
keretszerződés - A Phare-nál azokat a szerződéseket nevezik így, amelyeket különféle tevékenységekre kötnek, standard, előre rögzített feltételek szerint, egyszerű felkérésre. Főképp szakértők rövid- távú (maximum 4 havi) szerződtetésére szolgál (pl. tanukif
standardfn
  1. r Standard
   'ʃtandaɐt
   1. többes szám:
   2. Standards
   1. birtokos eset:
   2. Standards
  1. s Normal
   nɔɐ'maːl
standardizálásfn
standardfn
  1. standard
   h inv stándard
standardmn
  1. standard
   stándard
standard / általános szerződésnincs
standardizálnincs
standardizálásnincs
nyelvi standardfn
  1. standard
   h inv stándard
standard(minta)nincs
standardmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása