COVID-19 Fight
Összesen 88 találat 6 szótárban. Részletek
supportfn USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
   1. I hope to have the Committee's support in the election.
     1. Remélem megkapom a Bizottság támogatását a választáson.
   2. The article reproached the government and the academy for letting so remarkable an artist be left without encouragement and support.
     1. A cikk korholta a kormányt s az akadémiát, hogy a kiváló művész nem kap semmiféle biztatást és segélyt.
  1. kat
 1. műsz
  1. Documents to be submitted in support of the goods declaration are as follows.
    1. Az árunyilatkozat alátámasztására benyújtandó okmányok a következők.
  1. He has a big family to support.
    1. Nagy családot kell eltartania.
supporti tsi USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
   1. She felt that some unseen force had come to her aid and was supporting her.
     1. Úgy érezte, egy láthatatlan erő segíti s támogatja.
   2. His son is the chief support in the family.
     1. A fia a család fő támasza.
   3. Huge pillars support the bridge.
     1. Hatalmas pillérek tartják a hidat.
  1. műsz
supportablemn USA: sʌ·pɔː'rtʌ·bʌ·l UK: səpɔːtəbl
supportedmn USA: sʌ·pɔː'rtʌ·d UK: səpɔːtɪd
supported plantskif USA: sʌ·pɔː'rtʌ·d plæ'nts UK: səpɔːtɪd plɑnts
supporterfn USA: sʌ·pɔː'rtəː· UK: səpɔːtər
supportingmn USA: sʌ·pɔː'rtɪ·ŋ UK: səpɔːtɪŋ
supporting actorfn USA: sʌ·pɔː'rtɪ·ŋ æ'ktəː· UK: səpɔːtɪŋ æktər
supporting castkif USA: sʌ·pɔː'rtɪ·ŋ kæ'st UK: səpɔːtɪŋ kɑst
supporting filmkif USA: sʌ·pɔː'rtɪ·ŋ fɪ'lm UK: səpɔːtɪŋ fɪlm
supporting pillarkif USA: sʌ·pɔː'rtɪ·ŋ pɪ'ləː· UK: səpɔːtɪŋ pɪlər
supporting wallkif USA: sʌ·pɔː'rtɪ·ŋ wɔː'l UK: səpɔːtɪŋ wɔːl
supportivefn USA: sʌ·pɔː'rtɪ·v UK: səpɔːtɪv
supportlessmn UK: səpɔːtles
support programfn USA: sʌ·pɔː'rt proʊ'græ"m UK: səpɔːt proʊgræm
supportsi USA: sʌ·pɔː'rts UK: səpɔːts
child supportfn USA: tʃaɪ'ld sʌ·pɔː'rt UK: tʃaɪld səpɔːt
front supportkif USA: frʌ'nt sʌ·pɔː'rt UK: frʌnt səpɔːt
hernia supportfn USA: həː'niː·ʌ· sʌ·pɔː'rt UK: həːnɪə səpɔːt
printer supportkif USA: prɪ'nəː· sʌ·pɔː'rt UK: prɪntər səpɔːt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása