COVID-19 Fight
Összesen 291 találat 10 szótárban. Részletek
szállíti
  1. transport
   USA: træ'nspɔː·rt UK: trænspɔːt
 1. gazd
  1. ship
   USA: ʃɪ'p UK: ʃɪp
  1. purvey
   USA: pəː·veɪ' UK: pəveɪ
  1. purvey
   USA: pəː·veɪ' UK: pəveɪ
  1. haul
   USA: hɔː'l UK: hɔːl
  1. expedite
   USA: e'kspʌ·daɪ"t UK: ekspɪdaɪt
  1. deliver
   USA: dʌ·lɪ'vəː· UK: dɪlɪvər
  1. Az új bútorokat jövő szerdán szállítják.
    1. The new furniture will be delivered next Wednesday.
  1. convey
   USA: kʌ·nveɪ' UK: kənveɪ
  1. cart
   USA: kɔ'rt UK: kɑt
  1. carry
   USA: kæ'riː· UK: kæriː
szállításfn
  1. waftage
   UK: wɔfteɪʤ
  1. US transportation
   USA: træ"nspəː·teɪ'ʃʌ·n UK: trænspɔːteɪʃn
  1. transport
   USA: træ'nspɔː·rt UK: trænspɔːt
  1. trans
   USA: træ'nz UK: trænz
  1. shipment
   USA: ʃɪ'pmʌ·nt UK: ʃɪpmənt
 1. pénz
  1. putting
   USA: pʊ'tɪ·ŋ UK: pʌtɪŋ
  1. porterage
   UK: pɔːtərɪʤ
  1. portage
   USA: pɔː'rtʌ·ʤ UK: pɔːtɪʤ
  1. haulage
   UK: hɔːlɪʤ
  1. haul
   USA: hɔː'l UK: hɔːl
  1. forwarding
   USA: fɔː'rwəː·dɪ·ŋ UK: fɔːwədɪŋ
  1. disposal
   USA: dɪ"spoʊ'zʌ·l UK: dɪspoʊzl
  1. delivery
   USA: dʌ·lɪ'vəː·iː· UK: dɪlɪvəriː
  1. Levin csak a búzaszállítást várta, hogy pénzt kapjon s elutazhassék.
    1. Levin was only waiting for the delivery of his wheat to receive the money for it and go abroad.
  1. conveyance
   USA: kʌ·nveɪ'ʌ·ns UK: kənveɪəns
  1. carrying
   USA: kæ'riː·ɪ·ŋ UK: kærɪɪŋ
  1. carriage
   USA: kæ'rɪ·ʤ UK: kærɪʤ
szállítás alattkif
  1. in transit
   USA: ɪ'n træ'nzʌ·t UK: ɪn trænsɪt
szállítási díjfn
  1. rég waftage
   UK: wɔfteɪʤ
szállítás időpontja (PHARE)kif
  1. date of delivery
   USA: deɪ't ʌ·v dʌ·lɪ'vəː·iː· UK: deɪt ɔv dɪlɪvəriː
szállítási feltételekkif
  1. terms of delivery
   USA: təː'mz ʌ·v dʌ·lɪ'vəː·iː· UK: təːmz ɔv dɪlɪvəriː
szállítási feltételek (EU)kif
  1. delivery conditions
   USA: dʌ·lɪ'vəː·iː· kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: dɪlɪvəriː kəndɪʃnz
szállítási feltételek (PHARE)kif
szállítási határidő (EU)kif
  1. delivery period
   USA: dʌ·lɪ'vəː·iː· pɪ'riː·ʌ·d UK: dɪlɪvəriː pɪərɪəd
szállítási határidő (PHARE)kif
  1. delivery period
   USA: dʌ·lɪ'vəː·iː· pɪ'riː·ʌ·d UK: dɪlɪvəriː pɪərɪəd
szállítási költségekfn
  1. haulage
   UK: hɔːlɪʤ
szállítási tilalom alá voni
  1. embargo
   USA: e·mbɔ'rgoʊ· UK: ɪmbɑgoʊ
szállítási utasításfn
  1. forwarding instructions
   USA: fɔː'rwəː·dɪ·ŋ ɪ"nstrʌ'kʃʌ·nz UK: fɔːwədɪŋ ɪnstrʌkʃnz
szállítási vállalkozófn
 1. gazd
  1. carrier
   USA: kæ'riː·əː· UK: kærɪər
szállításkor fizetendőkif
  1. payable on delivery
   USA: peɪ'ʌ·bʌ·l ɔ'n dʌ·lɪ'vəː·iː· UK: peɪəbl ɔn dɪlɪvəriː
szállítás vámilleték nélkül (ker. röv.)kif
szállíthatómn
  1. transportable
   USA: træ·nspɔː'rtʌ·bʌ·l UK: trænspɔːtəbl
  1. moving
   USA: muː'vɪ·ŋ UK: muːvɪŋ
szállítmányfn
  1. supply
   USA: sʌ·plaɪ' UK: səplaɪ
  1. shipment
   USA: ʃɪ'pmʌ·nt UK: ʃɪpmənt
  1. carriage
   USA: kæ'rɪ·ʤ UK: kærɪʤ
 1. hajó
  1. bulk
   USA: bʌ'lk UK: bʌlk
 2. gazd
  1. arrival
   USA: əː·aɪ'vʌ·l UK: əraɪvl
szállítmány biztosításkif
  1. marine insurance
   USA: məː·iː'n ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: məriːn ɪnʃʊərəns
szállítmányirányításfn
  1. routing
   UK: ruːtɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása