COVID-19 Fight
Összesen 32 találat 8 szótárban. Részletek
szállítmányfn
  1. supply
   USA: sʌ·plaɪ' UK: səplaɪ
  1. shipment
   USA: ʃɪ'pmʌ·nt UK: ʃɪpmənt
  1. carriage
   USA: kæ'rɪ·ʤ UK: kærɪʤ
 1. hajó
  1. bulk
   USA: bʌ'lk UK: bʌlk
 2. gazd
  1. arrival
   USA: əː·aɪ'vʌ·l UK: əraɪvl
szállítmány biztosításkif
  1. marine insurance
   USA: məː·iː'n ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: məriːn ɪnʃʊərəns
szállítmányirányításfn
  1. routing
   UK: ruːtɪŋ
szállítmányozásfn
  1. haulage
   UK: hɔːlɪʤ
  1. forwarding
   USA: fɔː'rwəː·dɪ·ŋ UK: fɔːwədɪŋ
szállítmányozás (EU)fn
  1. shipping
   USA: ʃɪ'pɪ·ŋ UK: ʃɪpɪŋ
szállítmányozási osztály vezetőjefn
 1. ip
  1. traffic manager
   USA: træ'fɪ·k mæ'nʌ·ʤəː· UK: træfɪk mænɪʤər
szállítmányozási vállalatkif
  1. forwarding agency
   USA: fɔː'rwəː·dɪ·ŋ eɪ'ʤʌ·nsiː· UK: fɔːwədɪŋ eɪʤənsiː
szállítmányozás (PHARE)fn
  1. shipping
   USA: ʃɪ'pɪ·ŋ UK: ʃɪpɪŋ
szállítmányozófn
  1. transporter
   USA: træ·nspɔː'rtəː· UK: trænspɔːtər
  1. supplier
   USA: sʌ·plaɪ'əː· UK: səplaɪər
  1. haulage contractor
   UK: hɔːlɪʤ kɔntræktər
  1. forwarding agent
   USA: fɔː'rwəː·dɪ·ŋ eɪ'ʤʌ·nt UK: fɔːwədɪŋ eɪʤənt
  1. forwarder
   USA: fɔː'rwəː·dəː· UK: fɔːwədə
  1. conveyor
   USA: kʌ·nveɪ'əː· UK: kənveɪər
  1. conveyer
   USA: kʌ·nveɪ'əː· UK: kənveɪər
szállítmányfn
  1. r Transport
   trans'pɔɐt
   1. többes szám:
   2. Transporte
   1. birtokos eset:
   2. Transportes
   3. Transports
  1. e Sendung
   'zɛndʊŋ
   1. többes szám:
   2. Sendungen
   1. birtokos eset:
   2. Sendung
  1. r Schub
   'ʃuːp
   1. birtokos eset:
   2. Schubes
   3. Schubs
  1. e Lieferung
   'liːfərʊŋ
   1. többes szám:
   2. Lieferungen
   1. birtokos eset:
   2. Lieferung
  1. e Last
   'last
   1. többes szám:
   2. Lasten
   1. birtokos eset:
   2. Last
  1. e Fracht
   'fraxt
   1. többes szám:
   2. Frachten
   1. birtokos eset:
   2. Fracht
szállítmányozásfn
  1. e Spedition
   ʃpedi'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Speditionen
   1. birtokos eset:
   2. Spedition
 1. ker
  1. e Expedition
   ɛkspedi'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Expeditionen
   1. birtokos eset:
   2. Expedition
szállítmányozófn
 1. ker
  1. r Transporteur
   transpɔɐ'tøːɐ
   1. többes szám:
   2. Transporteure
   1. birtokos eset:
   2. Transporteurs
  1. r Spediteur
   ʃpedi'tøːɐ
   1. többes szám:
   2. Spediteure
   1. birtokos eset:
   2. Spediteurs
szállítmányfn
szállítmányozófn
szállítmányozásnincs
szállítmánynincs
szállítmányfn
  1. carico
   0 tsz: -chi cárico
  1. rég carco
   0
szállítmányozásnincs
szállítmányozó cégnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása