COVID-19 Fight
Összesen 451 találat 9 szótárban. Részletek
szánfn
 1. vasút
  1. train
   USA: treɪ'n UK: treɪn
 2. műsz
  1. slider
   USA: slaɪ'dəː· UK: slɪdər
 3. műsz
  1. slide
   USA: slaɪ'd UK: slaɪd
 4. műsz
  1. skate
   USA: skeɪ't UK: skeɪt
  1. intend
   USA: ɪ"nte'nd UK: ɪntend
  1. US dray
   USA: dreɪ' UK: dreɪ
  1. devote
   USA: dɪ·voʊ't UK: dɪvoʊt
  1. destine
   UK: destɪn
  1. deplore
   USA: dʌ·plɔː'r UK: dɪplɔːr
  1. commiserate
   USA: kʌ·mɪ'səː·eɪ"t UK: kəmɪzəreɪt
  1. carriage
   USA: kæ'rɪ·ʤ UK: kærɪʤ
szánakozómn
  1. regretful
   USA: rɪ·gre'tfʌ·l UK: rɪgretfəl
  1. pitying
   USA: pɪ'tiː·ɪ·ŋ UK: pɪtɪɪŋ
  1. pitiful
   USA: pɪ'tʌ·fʌ·l UK: pɪtɪfəl
  1. rég piteous
   UK: pɪtɪəs
szánakozvahsz
  1. pityingly
   UK: pɪtɪɪŋliː
szánalmasmn
  1. woeful
   USA: woʊ'fʌ·l UK: woʊfəl
  1. sad
   USA: sæ'd UK: sæd
  1. pitiable
   USA: pɪ'tiː·ʌ·bʌ·l UK: pɪtɪəbl
  1. piteous
   UK: pɪtɪəs
  1. pathetic
   USA: pʌ·θe'tɪ·k UK: pəθetɪk
  1. miserly
   USA: maɪ'zəː·liː· UK: maɪzəliː
  1. miserable
   USA: mɪ'zrʌ·bʌ·l UK: mɪzrəbl
  1. lamentable
   USA: lʌ·me'ntʌ·bʌ·l UK: læməntəbl
  1. forlorn
   USA: fəː·lɔː'rn UK: fəlɔːn
  1. deplorable
   USA: dʌ·plɔː'rʌ·bʌ·l UK: dɪplɔːrəbl
  1. abject
   USA: æ'bʤe·kt UK: æbʤekt
szánalmasanhsz
  1. woefully
   USA: woʊ'fʌ·liː· UK: woʊfəliː
  1. sadly
   USA: sæ'dliː· UK: sædliː
  1. piteously
   UK: pɪtɪəsliː
  1. pathetically
   USA: pʌ·θe'tɪ·kliː· UK: pəθetɪkliː
  1. miserably
   USA: mɪ'zrʌ·bliː· UK: mɪzrəbliː
  1. forlornly
   UK: fəlɔːnliː
szánalmasságfn
  1. pathos
   USA: peɪ'θɔ·s UK: peɪθɔs
  1. miserliness
   UK: maɪzəlɪnəs
szánalmas, szerencsétlenmn
  1. miserable
   USA: mɪ'zrʌ·bʌ·l UK: mɪzrəbl
szánalmat nem ismerőmn
  1. unpitying
   UK: ʌnpɪtɪɪŋ
szánalomfn
  1. ruth
   USA: ruː'θ UK: ruːθ
  1. pity
   USA: pɪ'tiː· UK: pɪtiː
  1. compassion
   USA: kʌ·mpæ'ʃʌ·n UK: kəmpæʃn
  1. commiseration
   UK: kəmɪzəreɪʃn
szánalom nélkülimn
  1. unpitying
   UK: ʌnpɪtɪɪŋ
szánalomra méltómn
  1. woeful
   USA: woʊ'fʌ·l UK: woʊfəl
  1. regretful
   USA: rɪ·gre'tfʌ·l UK: rɪgretfəl
  1. pitiful
   USA: pɪ'tʌ·fʌ·l UK: pɪtɪfəl
  1. pitiable
   USA: pɪ'tiː·ʌ·bʌ·l UK: pɪtɪəbl
  1. piteous
   UK: pɪtɪəs
  1. lamentable
   USA: lʌ·me'ntʌ·bʌ·l UK: læməntəbl
  1. he is to be pities
   UK: hiː ɪz tuː biː pɪtɪz
  1. he is much to be pities
   UK: hiː ɪz mʌtʃ tuː biː pɪtɪz
  1. deplorable
   USA: dʌ·plɔː'rʌ·bʌ·l UK: dɪplɔːrəbl
szánalomra méltóanhsz
  1. woefully
   USA: woʊ'fʌ·liː· UK: woʊfəliː
  1. pitifully
   USA: pɪ'tʌ·fliː· UK: pɪtɪfəliː
szánalomra méltó emberi
  1. object
   USA: ʌ·bʤe'kt UK: ɔbʤɪkt
száncsengőfn
száncsimn
  1. moldy
   USA: moʊ'ldiː· UK: moʊldiː
szándékfn
  1. Will
   USA: wʌ·l UK: wɪl
  1. rég whereabouts
   USA: hwe'rʌ·baʊ"ts UK: weərəbaʊts
  1. thought
   USA: θɔː't UK: θɔːt
  1. De a nagymama kitalálta a szándékát.
    1. But the grandmother saw what was in his thoughts.
  1. tenor
   USA: te'nəː· UK: tenər
  1. US resolve
   USA: riː·zɔ'lv UK: rɪzɔlv
  1. resolution
   USA: re"zʌ·luː'ʃʌ·n UK: rezəluːʃn
  1. Paphnutius dicsérte Istent, és megerősödött eredeti szándékában.
    1. Therefore he praised God, and was confirmed in his first resolution.
  1. purpose
   USA: pəː'pʌ·s UK: pəːpəs
  1. Nővére meg sem kísérelte eltéríteni szándékától.
    1. His sister made no attempt to change his purpose.
  2. Előbb dőljön el sorsod... tisztázd helyzetedet és terveidet, s csak azután fordulj apámhoz.
    1. Let your lot in life be determined - your station and purpose ascertained, before you address my father.
  3. Fél életed egyedüli nagy célja volt, hogy ezt elérhesd.
    1. It has been the grand purpose of half your lifetime to obtain it.
  1. purport
   USA: pəː·pɔː'rt UK: pəːpət
  1. Shakes pretence
   UK: prɪtens
  1. object
   USA: ʌ·bʤe'kt UK: ɔbʤɪkt
  1. notion
   USA: noʊ'ʃʌ·n UK: noʊʃn
  1. motion
   USA: moʊ'ʃʌ·n UK: moʊʃn
  1. mind
   USA: maɪ'nd UK: maɪnd
  1. Megváltoztatta szándékát az utazást illetően.
    1. He changed his mind about the journey.
  1. meaning
   USA: miː'nɪ·ŋ UK: miːnɪŋ
  1. intention
   USA: ɪ"nte'ntʃʌ·n UK: ɪntenʃn
  1. Nem áll szándékomban változtatni a terveimen, csak azért mert neki nem tetszenek.
    1. I have no intention of changing my plans just because he doesn't like them.
    1. I have no intention of changing my plans just because he doesn't like them.
  1. intent
   USA: ɪ"nte'nt UK: ɪntent
  1. Nem áll szándékomban változtatni a terveimen, csak azért mert neki nem tetszenek.
    1. I have no intention of changing my plans just because he doesn't like them.
    1. I have no intention of changing my plans just because he doesn't like them.
  1. drift
   USA: drɪ'ft UK: drɪft
  1. determination
   USA: dʌ·təː"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: dɪtəːmɪneɪʃn
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
  1. counsel
   USA: kaʊ'nsʌ·l UK: kaʊnsl
  1. aim
   USA: eɪ'm UK: eɪm
  1. Az volt a szándéka, hogy elegendő pénzt gyűjt össze egy világ körüli utazásra.
    1. His aim was to collect enough money for a round-the-world trip.
szándékában áll vmit megtennii
szándéka vmit megtennii
szándéka vmit tennii
szándék nélkülimn
  1. involuntary
   USA: ɪ·nvɔ'lʌ·nte"riː· UK: ɪnvɔləntriː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása