COVID-19 Fight
Összesen 207 találat 9 szótárban. Részletek
szándékfn
  1. Will
   USA: wʌ·l UK: wɪl
  1. rég whereabouts
   USA: hwe'rʌ·baʊ"ts UK: weərəbaʊts
  1. thought
   USA: θɔː't UK: θɔːt
  1. De a nagymama kitalálta a szándékát.
    1. But the grandmother saw what was in his thoughts.
  1. tenor
   USA: te'nəː· UK: tenər
  1. US resolve
   USA: riː·zɔ'lv UK: rɪzɔlv
  1. resolution
   USA: re"zʌ·luː'ʃʌ·n UK: rezəluːʃn
  1. Paphnutius dicsérte Istent, és megerősödött eredeti szándékában.
    1. Therefore he praised God, and was confirmed in his first resolution.
  1. purpose
   USA: pəː'pʌ·s UK: pəːpəs
  1. Nővére meg sem kísérelte eltéríteni szándékától.
    1. His sister made no attempt to change his purpose.
  2. Előbb dőljön el sorsod... tisztázd helyzetedet és terveidet, s csak azután fordulj apámhoz.
    1. Let your lot in life be determined - your station and purpose ascertained, before you address my father.
  3. Fél életed egyedüli nagy célja volt, hogy ezt elérhesd.
    1. It has been the grand purpose of half your lifetime to obtain it.
  1. purport
   USA: pəː·pɔː'rt UK: pəːpət
  1. Shakes pretence
   UK: prɪtens
  1. object
   USA: ʌ·bʤe'kt UK: ɔbʤɪkt
  1. notion
   USA: noʊ'ʃʌ·n UK: noʊʃn
  1. motion
   USA: moʊ'ʃʌ·n UK: moʊʃn
  1. mind
   USA: maɪ'nd UK: maɪnd
  1. Megváltoztatta szándékát az utazást illetően.
    1. He changed his mind about the journey.
  1. meaning
   USA: miː'nɪ·ŋ UK: miːnɪŋ
  1. intention
   USA: ɪ"nte'ntʃʌ·n UK: ɪntenʃn
  1. Nem áll szándékomban változtatni a terveimen, csak azért mert neki nem tetszenek.
    1. I have no intention of changing my plans just because he doesn't like them.
    1. I have no intention of changing my plans just because he doesn't like them.
  1. intent
   USA: ɪ"nte'nt UK: ɪntent
  1. Nem áll szándékomban változtatni a terveimen, csak azért mert neki nem tetszenek.
    1. I have no intention of changing my plans just because he doesn't like them.
    1. I have no intention of changing my plans just because he doesn't like them.
  1. drift
   USA: drɪ'ft UK: drɪft
  1. determination
   USA: dʌ·təː"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: dɪtəːmɪneɪʃn
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
  1. counsel
   USA: kaʊ'nsʌ·l UK: kaʊnsl
  1. aim
   USA: eɪ'm UK: eɪm
  1. Az volt a szándéka, hogy elegendő pénzt gyűjt össze egy világ körüli utazásra.
    1. His aim was to collect enough money for a round-the-world trip.
szándékában áll vmit megtennii
szándéka vmit megtennii
szándéka vmit tennii
szándék nélkülimn
  1. involuntary
   USA: ɪ·nvɔ'lʌ·nte"riː· UK: ɪnvɔləntriː
szándékok közlésefn
  1. showdown
   USA: ʃoʊ'daʊ"n UK: ʃoʊdaʊn
szándékoli
  1. purpose
   USA: pəː'pʌ·s UK: pəːpəs
  1. Előbb dőljön el sorsod... tisztázd helyzetedet és terveidet, s csak azután fordulj apámhoz.
    1. Let your lot in life be determined - your station and purpose ascertained, before you address my father.
  2. Fél életed egyedüli nagy célja volt, hogy ezt elérhesd.
    1. It has been the grand purpose of half your lifetime to obtain it.
  1. contemplate
   USA: kɔ'ntʌ·mpleɪ"t UK: kɔntəmpleɪt
szándékolásfn
  1. contemplation
   USA: kɔ"ntʌ·mpleɪ'ʃʌ·n UK: kɔntəmpleɪʃn
szándékolatlanmn
  1. unwitting
   USA: ʌ·nwɪ'tɪ·ŋ UK: ʌnwɪtɪŋ
  1. unintended
   USA: ʌ"nɪ"nte'ndʌ·d UK: ʌnɪntendɪd
szándékolatlanulhsz
  1. unwittingly
   USA: ʌ·nwɪ'tɪ·ŋliː· UK: ʌnwɪtɪŋliː
szándékosmn
  1. willful
   USA: wɪ'lfʌ·l UK: wɪlfəl
  1. wilful
   UK: wɪlfəl
  1. voluntary
   USA: vɔ'lʌ·nte·riː· UK: vɔləntriː
  1. purposive
   UK: pəːpəsɪv
  1. purposeful
   USA: pəː'pʌ·sfʌ·l UK: pəːpəsfəl
  1. premeditated
   USA: priː·me'dʌ·teɪ"tʌ·d UK: priːmedɪteɪtɪd
  1. malicious
   USA: mʌ·lɪ'ʃʌ·s UK: məlɪʃəs
  1. intentional
   USA: ɪ"nte'nʃʌ·nʌ·l UK: ɪntenʃnəl
  1. deliberate
   USA: dʌ·lɪ'brʌ·t UK: dɪlɪbəreɪt
  1. calculated
   USA: kæ'lkyʌ·leɪ"tʌ·d UK: kælkjʊleɪtɪd
szándékosanhsz
  1. willfully
   USA: wɪ'lfʌ·liː· UK: wɪlfəliː
  1. wilfully
   USA: wɪ'lfʌ·liː· UK: wɪlfəliː
  1. purposely
   USA: pəː'pʌ·sliː· UK: pəːpəsliː
  1. on purpose
   USA: ɔ'n pəː'pʌ·s UK: ɔn pəːpəs
  1. of set purpose
   USA: ʌ·v se't pəː'pʌ·s UK: ɔv set pəːpəs
  1. maliciously
   USA: mʌ·lɪ'ʃʌ·sliː· UK: məlɪʃəsliː
  1. intentionally
   USA: ɪ"nte'nʃʌ·nʌ·liː· UK: ɪntenʃnəliː
  1. designedly
   UK: diːzaɪnɪdliː
  1. deliberately
   USA: dʌ·lɪ'brʌ·tliː· UK: dɪlɪbərətliː
  1. by design
   USA: baɪ' dʌ·zaɪ'n UK: baɪ dɪzaɪn
  1. advisedly
   USA: ʌ·dvaɪ'zʌ·dliː· UK: ədvaɪzɪdliː
szándékosan, akarattalkif
  1. purpose / on -
   USA: pəː'pʌ·s ɔ'n UK: pəːpəs ɔn
  1. on purpose
   USA: ɔ'n pəː'pʌ·s UK: ɔn pəːpəs
szándékosan eljár a szájakif
  1. tell tales out of school
   USA: te'l teɪ'lz aʊ't ʌ·v skuː'l UK: tel teɪlz aʊt ɔv skuːl
szándékosan nem vesz észrei
  1. give sy a miss
   USA: gɪ'v saɪ' eɪ' mɪ's
szándékosan pánikot keltő emberfn
  1. scaremonger
   UK: skeəmʌŋgər
szándékosan tesz vmiti
szándékos emberöléskif
  1. wilful murder
   UK: wɪlfəl məːdər
szándékos mulasztáskif
  1. wilful default
   UK: wɪlfəl dɪfɔːlt
szándékosságfn
  1. purposefulness
   UK: pəːpəsfəlnəs
  1. deliberateness
   UK: dɪlɪbərətnəs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása