COVID-19 Fight
Összesen 32 találat 8 szótárban. Részletek
szívességfn
  1. service
   USA: səː'vʌ·s UK: səːvɪs
  1. kindness
   USA: kaɪ'ndnʌ·s UK: kaɪndnəs
  1. favour
   UK: feɪvər
  1. favor
   USA: feɪ'vəː· UK: feɪvər
  1. an act of grace
   USA: ʌ·n æ'kt ʌ·v greɪ's UK: ən ækt ɔv greɪs
szívességbőlkif
  1. by courtesy
   USA: baɪ' kəː'tʌ·siː· UK: baɪ kəːtəsiː
  1. as a matter of courtesy
   USA: e'z eɪ' mæ'təː· ʌ·v kəː'tʌ·siː· UK: əz eɪ mætər ɔv kəːtəsiː
szívességből csináli
  1. oblige
   USA: ʌ·blaɪ'ʤ UK: əbliːʒ
szívességért megjutalmaz vkiti
szívességét kamatostul visszafizettekif
  1. his service was repaid with usury
   USA: hʌ·z səː'vʌ·s wʌ·z riː·peɪ'd wʌ·ð yuː'zəː·iː· UK: hɪz səːvɪs wɔz riːpeɪd wɪð juːʒəriː
szívességet kér vkitőli
szívességet teszi
  1. do a kindliness to
   UK: duː eɪ kɪndlɪnəs tuː
szívességet tesz vkineki
  1. do a kindness to sy
   USA: duː' eɪ' kaɪ'ndnʌ·s tʌ· saɪ'
szívességet viszonozkif
  1. return a kindness
   USA: riː·təː'n eɪ' kaɪ'ndnʌ·s UK: rɪtəːn eɪ kaɪndnəs
szívességi váltófn
 1. pénz
  1. kite
   USA: kaɪ't UK: kaɪt
vki szívessége folytánkif
  1. by courtesy of sy
   USA: baɪ' kəː'tʌ·siː· ʌ·v saɪ'
fárad (pl. szívességet megtenni)i
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
viszonozza vkinek a szívességéti
szívességfn
  1. e Liebe
   'liːbə
   1. többes szám:
   2. Lieben
   1. birtokos eset:
   2. Liebe
  1. e Gunst
   'gʊnst
   1. többes szám:
   2. Gunsten
   1. birtokos eset:
   2. Gunst
  1. e Gefälligkeit
   1. többes szám:
   2. Gefälligkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Gefälligkeit
  1. Gefallen
   gə'falən
  1. e Freundschaft
   1. többes szám:
   2. Freundschaften
   1. birtokos eset:
   2. Freundschaft
  1. r Dienst
   'diːnst
   1. többes szám:
   2. Dienste
   1. birtokos eset:
   2. Dienstes
   3. Diensts
  1. e Aufmerksamkeit
   'aʊfmɛɐkzaːmkaɪt
   1. többes szám:
   2. Aufmerksamkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Aufmerksamkeit
szívességbőlhsz
szívességi váltófn
 1. gazd
  1. argó n cavalerie
szívességnincs
szívességfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása