COVID-19 Fight
szőrszálhasogatásfn
  1. nit-picking
   USA: nɪ'tpɪ"kɪ·ŋ UK: nɪtpɪkɪŋ
  1. niggling
   UK: nɪglɪŋ
  1. fault-finding
   UK: fɔːltfaɪndɪŋ
  1. biz casuistry
   UK: kæzjʊɪstriː
kicsinyes szőrszálhasogatásfn
  1. pedantry
   USA: pe'dʌ·ntriː· UK: pedntriː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása