COVID-19 Fight
Összesen 46 találat 9 szótárban. Részletek
szabályoshsz
  1. true
   USA: truː' UK: truː
  1. true to type
   USA: truː' tʌ· taɪ'p UK: truː tuː taɪp
  1. standard
   USA: stæ'ndəː·d UK: stændəd
  1. smooth
   USA: smuː'ð UK: smuːð
  1. severe
   USA: sʌ·vɪ'r UK: sɪvɪər
  1. regulation
   USA: re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: regjʊleɪʃn
  1. regular
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· UK: regjʊlər
  1. Szívverése szabályos volt.
    1. Her heartbeat was regular.
  1. orderly
   USA: ɔː'rdəː·liː· UK: ɔːdəliː
  1. normal
   USA: nɔː'rmʌ·l UK: nɔːml
  1. even
   USA: iː'vʌ·n UK: iːvn
szabályosanhsz
  1. true
   USA: truː' UK: truː
  1. smoothly
   USA: smuː'ðliː· UK: smuːðliː
  1. smooth
   USA: smuː'ð UK: smuːð
  1. regularly
   USA: re'gyʌ·ləː·liː· UK: regjʊləliː
  1. orderly
   USA: ɔː'rdəː·liː· UK: ɔːdəliː
  1. by line and level
   USA: baɪ' laɪ'n ʌ·nd le'vʌ·l UK: baɪ laɪn ənd levl
szabályos csatakif
  1. pitched battle
   USA: pɪ'tʃt bæ'tʌ·l UK: pɪtʃt bætl
szabályos eloszláskif
  1. normal distribution
   USA: nɔː'rmʌ·l dɪ"strʌ·byuː'ʃʌ·n UK: nɔːml dɪstrɪbjuːʃn
szabályos ismétlődésfn
  1. revolution
   USA: re"vʌ·luː'ʃʌ·n UK: revəluːʃn
szabályos, rendszeresmn
  1. regular
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· UK: regjʊlər
szabályosságfn
  1. regularity
   USA: re"gyʌ·le'rʌ·tiː· UK: regjʊlærɪtiː
  1. orderliness
   USA: ɔː'rdəː·liː·nʌ·s UK: ɔːdəlɪnəs
  1. normality
   USA: nɔː"rmæ'lʌ·tiː· UK: nɔːmælɪtiː
  1. evenness
   USA: iː'vʌ·nnʌ·s UK: iːvnnəs
szabályos ütközetkif
  1. pitched battle
   USA: pɪ'tʃt bæ'tʌ·l UK: pɪtʃt bætl
nem szabályosmn
  1. incorrect
   USA: ɪ"nkəː·e'kt UK: ɪnkərekt
  1. bung
   USA: bʌ'ŋ UK: bʌŋ
nem szabályos időközönként fellépő utasításkif
  1. asynchronous operation
   USA: eɪ"sɪ'ŋkrʌ·nʌ·s ɔ"pəː·eɪ'ʃʌ·n
ez nem szabályoskif
  1. that's not playing the game
   UK: ðəts nɔt pleɪɪŋ ðiː geɪm
program- v. projektengedélyező - "Szabályosan" magát a segélyprogramot illetik a "program" szóval és a programok első fokú alprogramjait a "projekt" szóval. A külföldi és hazai Phar-anyagokban gyakran keveredik a két szó használata. (PHARE)kif
nem szabályosmn
  1. unrichtig
   'ʊnrɪçtɪç
szabályosmn
szabályosmn
szabályosságfn
szabályosságfn
 1. sakkban ját
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása