COVID-19 Fight
182
találat:
szolgafn
  1. India wallah
   UK: wɔlə
  1. walla
   USA: wɔː'lʌ· UK: wɔlə
  1. thrall
   USA: θrɔː'l UK: θrɔːl
  1. skip
   USA: skɪ'p UK: skɪp
  1. irod rég servitor
   UK: səːvɪtər
  1. rég US servant
   USA: səː'vʌ·nt UK: səːvənt
  1. ált menial
   USA: miː'niː·ʌ·l UK: miːnɪəl
  1. man-servant, men-servants
   UK: mænsəːvənt mensəːvənts
  1. rég knave
   USA: neɪ'v UK: neɪv
  1. jack
   USA: ʤæ'k UK: ʤæk
  1. henchman, henchmen
   USA: he'ntʃmʌ·n he'ntʃmʌ·n UK: hentʃmən hentʃmən
  1. groom
   USA: gruː'm UK: gruːm
 1. tört
  1. skót gillie
   USA: gɪ'liː· UK: gɪliː
  1. footman
   USA: fʊ'tmʌ·n UK: fʊtmən
  1. boots
   USA: buː'ts UK: buːts
  1. attendant
   USA: ʌ·te'ndʌ·nt UK: ətendənt
szolgaimn
 1. tört
  1. vassal
   USA: væ'sʌ·l UK: væsəl
  1. subservient
   USA: sʌ·bsəː'viː·ʌ·nt UK: səbsəːvɪənt
  1. sneaky
   USA: sniː'kiː· UK: sniːkiː
  1. slavish
   USA: sleɪ'vɪ·ʃ UK: sleɪvɪʃ
  1. servile
   USA: səː'vʌ·l UK: səːvaɪl
  1. menial
   USA: miː'niː·ʌ·l UK: miːnɪəl
  1. illiberal
   UK: ɪlɪbərəl
  1. courtly
   USA: kɔː'rtliː· UK: kɔːtliː
szolgai engedelmességfn
  1. subserviency
   UK: səbsəːvjənsiː
  1. subservience
   USA: sʌ·bsəː'viː·ʌ·ns UK: səbsəːvɪəns
szolgai hízelgésfn
  1. adulation
   USA: æ"ʤʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ædjʊleɪʃn
szolgai követőfn
  1. satellite
   USA: sæ'tʌ·laɪ"t UK: sætəlaɪt
szolgai megalázkodásfn
  1. cringe
   USA: krɪ'nʤ UK: krɪnʤ
szolgai módon hízelgőfn
  1. adulator
   UK: ædjʊleɪtə
szolgai módon megalázkodómn
  1. rég courtly
   USA: kɔː'rtliː· UK: kɔːtliː
szolgai utánzófn
  1. biz ape
   USA: eɪ'p UK: eɪp
szolgalelkűmn
  1. subservient
   USA: sʌ·bsəː'viː·ʌ·nt UK: səbsəːvɪənt
  1. obsequious
   USA: ʌ·bsiː'kwiː·ʌ·s UK: əbsiːkwɪəs
  1. rég courtly
   USA: kɔː'rtliː· UK: kɔːtliː
  1. abject
   USA: æ'bʤe·kt UK: æbʤekt
szolgalelkűenhsz
  1. obsequiously
   UK: əbsiːkwɪəsliː
szolgalelkűségfn
  1. servility
   UK: səːvɪlɪtiː
  1. obsequiousness
   UK: əbsiːkwɪəsnəs
szolgalmi jogfn
 1. jog
  1. way
   USA: weɪ' UK: weɪ
  1. easement
   USA: iː'zmʌ·nt UK: iːzmənt
szolgalomfn
 1. jog
  1. servitude
   USA: səː'vʌ·tuː"d UK: səːvɪtjuːd
  1. right of way
   USA: raɪ't ʌ·v weɪ' UK: raɪt ɔv weɪ
 2. jog
  1. encumbrance
   UK: ɪnkʌmbrəns
 3. jog
  1. easement
   USA: iː'zmʌ·nt UK: iːzmənt
szolgasorba dönti
  1. vassal
   USA: væ'sʌ·l UK: væsəl
szolgaságfn
  1. thrall
   USA: θrɔː'l UK: θrɔːl
  1. servitude
   USA: səː'vʌ·tuː"d UK: səːvɪtjuːd
  1. servility
   UK: səːvɪlɪtiː
bírósági szolgafn
  1. broker
   USA: broʊ'kəː· UK: broʊkər
kollégiumi szolgafn
  1. gyp
   USA: ʤɪ'p UK: ʤɪp
kórházi szolgakif
  1. hospital orderly
   USA: hɔ'spɪ"tʌ·l ɔː'rdəː·liː· UK: hɔspɪtl ɔːdəliː
néma szolgafn
  1. mute
   USA: myuː't UK: mjuːt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása