COVID-19 Fight
Összesen 67 találat 7 szótárban. Részletek
szorongi
  1. press
   USA: pre's UK: pres
  1. jostle
   USA: ʤɔ'sʌ·l UK: ʤɔsl
  1. crowd
   USA: kraʊ'd UK: kraʊd
  1. biz crowd
   USA: kraʊ'd UK: kraʊd
szorongásfn
  1. unquietness
   UK: ʌnkwaɪətnəs
  1. rég press
   USA: pre's UK: pres
  1. phobia
   USA: foʊ'biː·ʌ· UK: foʊbɪə
  1. flutter
   USA: flʌ'təː· UK: flʌtər
  1. distress
   USA: dɪ"stre's UK: dɪstres
  1. discomfort
   USA: dɪ"skʌ'mfəː·t UK: dɪskʌmfət
 1. orv
  1. anxiety
   USA: æ·ŋzaɪ'ʌ·tiː· UK: æŋzaɪətiː
  1. angst
   USA: ɔ'ŋkst UK: æŋst
szorongati
  1. straiten
   UK: streɪtn
  1. screw
   USA: skruː' UK: skruː
  1. push
   USA: pʊ'ʃ UK: pʊʃ
  1. crowd
   USA: kraʊ'd UK: kraʊd
  1. irod beset
   USA: bʌ·se't UK: bɪset
szorongatásfn
  1. átv stranglehold
   USA: stræ'ŋgʌ·lhoʊ"ld UK: stræŋglhoʊld
  1. squeeze
   USA: skwiː'z UK: skwiːz
szorongató helyzetfn
  1. átv pinch
   USA: pɪ'ntʃ UK: pɪntʃ
szorongató szükségkif
  1. dire necessity
   USA: daɪ'əː· nʌ·se'sʌ·tiː· UK: daɪər nɪsesɪtiː
szorongatottfn
  1. beset
   USA: bʌ·se't UK: bɪset
szorongat vkiti
  1. run sy hard
   USA: rʌ'n saɪ' hɔ'rd
  1. run sy close
   USA: rʌ'n saɪ' kloʊ'z
szorongómn
  1. thronging
   UK: θrɔŋɪŋ
  1. qualmish
   UK: kwɔːmɪʃ
szorongó félelemfn
  1. willies
   UK: wɪlɪz
aggodalom, szorongásfn
  1. distress
   USA: dɪ"stre's UK: dɪstres
szorongi
szorongásfn
  1. e Dumpfheit
   'dʊmpfhaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Dumpfheit
  1. átv r Druck
   'drʊk
   1. birtokos eset:
   2. Druckes
   3. Drucks
  1. Bange
   'baŋə
  1. Angst
   'aŋst
szorongómn
  1. verklemmt
   fɛɐ'klɛmt
  1. Dumpf
   'dʊmpf
  1. beklommen
   bə'klɔmən
szorongó érzésfn
  1. s Unbehagen
   'ʊnbəhaːgən
   1. birtokos eset:
   2. Unbehagen
szorongi
 1. tömegben
szorongi
szorongásfn
szorongati
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása