COVID-19 Fight
-szorosanfn
  1. -fold
   USA: foʊ'ld UK: foʊld
szorosanhsz
  1. tightly
   USA: taɪ'tliː· UK: taɪtliː
  1. tight
   USA: taɪ't UK: taɪt
  1. Ölelj át szorosan!
    1. Hold me tight!
  1. tautly
   UK: tɔːtliː
  1. closely
   USA: kloʊ'sliː· UK: kloʊsliː
  1. close
   USA: kloʊ'z UK: kloʊz
szorosan a nyomában vani
  1. biz tag
   USA: tæ'g UK: tæg
szorosan csatolt rendszerkif
  1. tightly coupled system
   USA: taɪ'tliː· kʌ'pʌ·ld sɪ'stʌ·m UK: taɪtliː kʌpld sɪstəm
szorosan egymás mellettmn
  1. cheek by jowl
   USA: tʃiː'k baɪ' ʤaʊ'l UK: tʃiːk baɪ ʤaʊl
szorosan egymás mögöttkif
  1. end to end
   USA: e'nd tʌ· e'nd UK: end tuː end
szorosan egymás utánmn
szorosan illőmn
  1. rég succinct
   USA: sʌ·ksɪ'ŋkt UK: səksɪŋkt
szorosan kapcsoltmn
szorosan mellettehsz
 1. hajó
  1. aboard
   USA: ʌ·bɔː'rd UK: əbɔːd
szorosan nyomában van vkineki
szorosan sarkában van vkineki
szorosan testhez simulómn
  1. slinky
   USA: slɪ'ŋkiː· UK: slɪŋkiː
szorosan vki mellett feksziki
  1. nuzzle with sy
   USA: nʌ'zʌ·l wʌ·ð saɪ'
  1. nuzzle together with sy
   USA: nʌ'zʌ·l tʌ·ge'ðəː· wʌ·ð saɪ'
szorosan összefüggőmn
  1. interconnected
   USA: ɪ"ntəː·kʌ·ne'ktʌ·d UK: ɪntəkənektɪd
szorosan/erősen fog/tartkif
  1. hold fast
   USA: hoʊ'ld fæ'st UK: hoʊld fɑst
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása