COVID-19 Fight
prizmás tájolókif
  1. prismatic compass
   USA: prɪ"zmæ'tɪ·k kʌ'mpʌ·s UK: prɪzmætɪk kʌmpəs
milyen tájról való?kif
  1. what is your line of country?
   USA: hwʌ't ʌ·z yʊ'r laɪ'n ʌ·v kʌ'ntriː· UK: wɔt ɪz jɔːr laɪn ɔv kʌntriː
tudatlan, tájékozatlan, butamn
  1. ignorant
   USA: ɪ'gnəː·ʌ·nt UK: ɪgnərənt
tévesen tájékoztati
  1. misinform
   USA: mɪ"sɪ"nfɔː'rm UK: mɪsɪnfɔːm
folyamatosan tájékoztat vkiti
  1. keep sy informed
   USA: kiː'p saɪ' ɪ"nfɔː'rmd
rendszeresen tájékoztat vkiti
  1. keep sy posted
   USA: kiː'p saɪ' poʊ'stʌ·d
félrevezető tájékoztatásfn
  1. misinformation
   USA: mɪ"sɪ"nfəː·meɪ'ʃʌ·n UK: mɪsɪnfəmeɪʃn
részletes tájékoztatást kérünkkif
  1. full particulars will oblige
   USA: fʊ'l pəː·tɪ'kyʌ·ləː·z wʌ·l ʌ·blaɪ'ʤ UK: fʊl pətɪkjʊləz wɪl əbliːʒ
alattomos, sunyi (táj.)mn
  1. sloan
   USA: sloʊ'n
parkolóhely a táj megnézésérekif
  1. lookout point
   USA: lʊ'kaʊ"t pɔɪ'nt UK: lʊkaʊt pɔɪnt
közel, körül, tájban (idöben)kif
kelet felé tájoli
  1. orientate
   UK: ɔːrɪənteɪt
el van tájolvakif
  1. off the beam
   USA: ɔː'f ðiː· biː'm UK: ɔf ðiː biːm
ezen a tájonkif
  1. hereabout
   USA: hɪ'rʌ·baʊ"t UK: hɪərəbaʊt
  1. about here
   USA: ʌ·baʊ't hɪ'r UK: əbaʊt hɪər
vminek a tájánkif
az egyenlítő tájékakif
  1. low latitudes
   USA: loʊ' læ'tʌ·tuː"dz UK: loʊ lætɪtjuːdz
vmi felől tájékozottmn
  1. aware
   USA: ʌ·we'r UK: əweər
rövid, tömör; tájékoztatfn
  1. brief
   USA: briː'f UK: briːf
  1. Az üzenet éppoly kurta volt, mint amilyen semmitmondó.
    1. The message was as brief as it was unhelpful.
ősvadonban jól tájékozódni tudó emberkif
  1. bushman, bushmen
   USA: bʊ'ʃmʌ·n bʊ'ʃme·n UK: bʌʃmən bʊʃmən
a világ minden tájánkif
  1. far and wide
   USA: fɔ'r ʌ·nd waɪ'd UK: fɑr ənd waɪd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása