COVID-19 Fight
Összesen 162 találat 9 szótárban. Részletek
tápláli
  1. victual
   UK: vɪtl
  1. stoke
   USA: stoʊ'k UK: stoʊk
  1. nurture
   USA: nəː'tʃəː· UK: nəːtʃər
  1. nurse
   USA: nəː's UK: nəːs
  1. nourish
   USA: nəː'ɪ·ʃ UK: nʌrɪʃ
  1. biz foster
   USA: fɔ'stəː· UK: fɔstər
  1. biz fester
   USA: fe'stəː· UK: festər
  1. feed
   USA: fiː'd UK: fiːd
  1. feed
   USA: fiː'd UK: fiːd
  1. cherish
   USA: tʃe'rɪ"ʃ UK: tʃerɪʃ
táplálásfn
  1. nutrition
   USA: nuː·trɪ'ʃʌ·n UK: njuːtrɪʃn
  1. nourishment
   USA: nəː'ɪ·ʃmʌ·nt UK: nʌrɪʃmənt
  1. keeping
   USA: kiː'pɪ·ŋ UK: kiːpɪŋ
  1. feeding
   USA: fiː'dɪ·ŋ UK: fiːdɪŋ
  1. biz feed
   USA: fiː'd UK: fiːd
  1. alimentation
   UK: ælɪmenteɪʃən
táplálás (növ)fn
  1. nutrition
   USA: nuː·trɪ'ʃʌ·n UK: njuːtrɪʃn
  1. feeding
   USA: fiː'dɪ·ŋ UK: fiːdɪŋ
táplálatlanmn
 1. műsz
  1. unfed
   UK: ʌnfed
táplálékfn
  1. biz tack
   USA: tæ'k UK: tæk
  1. nutrition
   USA: nuː·trɪ'ʃʌ·n UK: njuːtrɪʃn
  1. nutriment
   UK: njuːtrɪmənt
  1. nourishment
   USA: nəː'ɪ·ʃmʌ·nt UK: nʌrɪʃmənt
  1. jock
   USA: ʤɔ'k
  1. food
   USA: fuː'd UK: fuːd
  1. feed
   USA: fiː'd UK: fiːd
táplál (érzelmeket)i
  1. entertain
   USA: e"nəː·teɪ'n UK: entəteɪn
táplál; felneveli
  1. nurture
   USA: nəː'tʃəː· UK: nəːtʃər
táplálkozásfn
  1. nutrition
   USA: nuː·trɪ'ʃʌ·n UK: njuːtrɪʃn
  1. nurture
   USA: nəː'tʃəː· UK: nəːtʃər
  1. nourishment
   USA: nəː'ɪ·ʃmʌ·nt UK: nʌrɪʃmənt
  1. feeding
   USA: fiː'dɪ·ŋ UK: fiːdɪŋ
  1. feed
   USA: fiː'd UK: fiːd
  1. alimentation
   UK: ælɪmenteɪʃən
táplálkozásimn
  1. nutritional
   USA: nuː·trɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: njuːtrɪʃənl
  1. dietetic
   USA: daɪ"ʌ·te'tɪ·k UK: daɪɪtetɪk
táplálkozási (~ zavar)kif
  1. alimentary (~ disturbance)
   USA: æ"lʌ·me'ntəː·iː· dɪ"stəː'bʌ·ns UK: ælɪmentəriː dɪstəːbəns
táplálkozástudományfn
  1. dietetics
   UK: daɪətetɪks
táplálkozástudósfn
  1. nutritionist
   USA: nuː·trɪ'ʃʌ·nʌ·st
táplálkoziki
  1. biz victual
   UK: vɪtl
  1. feed upon
   USA: fiː'd ʌ·pɔ'n UK: fiːd əpɔn
táplálómn
  1. sustaining
   USA: sʌ·steɪ'nɪ·ŋ UK: səsteɪnɪŋ
  1. succulent
   USA: sʌ'kyʌ·lʌ·nt UK: sʌkjʊlənt
  1. substantial
   USA: sʌ·bstæ'nʃʌ·l UK: səbstænʃl
  1. Az ifjúsági szállók kiadós reggelit biztosítanak a vendégeik részére.
    1. Youth hostels provide substantial breakfast for their guests.
  2. Valami táplálót kellene ebédelned, ha késő estig akarsz dolgozni a kerben.
    1. You should have something substantial for lunch, if you want to work till late in the garden.
  1. rich
   USA: rɪ'tʃ UK: rɪtʃ
  1. nutritive
   USA: nuː'trʌ·tɪ·v UK: njuːtrɪtɪv
  1. nutritious
   USA: nuː·trɪ'ʃʌ·s UK: njuːtrɪʃəs
  1. nutrient
   USA: nuː'triː·ʌ·nt UK: njuːtrɪənt
  1. nurturer
   USA: nəː'təː·əː· UK: nəːtʃərər
  1. nourishing
   USA: nəː'ɪ·ʃɪ·ŋ UK: nʌrɪʃɪŋ
  1. hearty
   USA: hɔ'rtiː· UK: hɑtiː
  1. feeder
   USA: fiː'dəː· UK: fiːdər
  1. alimentary
   USA: æ"lʌ·me'ntəː·iː· UK: ælɪmentəriː
felkérődzött táplálékfn
  1. cud
   UK: kʌd
(szellemi) táplálékfn
  1. nutriment
   UK: njuːtrɪmənt
szellemi táplálékkif
  1. nutriment
   UK: njuːtrɪmənt
(meg)etet, táplál, ellátkif
  1. feed , fed , fed
   USA: fiː'd fe'd fe'd UK: fiːd fed fed
dús táplálkozáskif
  1. high feeding
   USA: haɪ' fiː'dɪ·ŋ UK: haɪ fiːdɪŋ
  1. high diet
   USA: haɪ' daɪ'ʌ·t UK: haɪ daɪət
erős táplálkozáskif
  1. high feeding
   USA: haɪ' fiː'dɪ·ŋ UK: haɪ fiːdɪŋ
  1. high diet
   USA: haɪ' daɪ'ʌ·t UK: haɪ daɪət
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása