COVID-19 Fight
Összesen 78 találat 8 szótárban. Részletek
tüzeli
  1. stoke
   USA: stoʊ'k UK: stoʊk
  1. fire
   USA: faɪ'r UK: faɪər
  1. biz fire up
   USA: faɪ'r ʌ'p UK: faɪər ʌp
tüzelésfn
  1. biz shooting
   USA: ʃuː'tɪ·ŋ UK: ʃuːtɪŋ
  1. firing
   USA: faɪ'əː·rɪ·ŋ UK: faɪərɪŋ
 1. kat
  1. fire
   USA: faɪ'r UK: faɪər
tüzelésre készfn
 1. kat
  1. ready
   USA: re'diː· UK: rediː
tüzelés (szukáé)fn
  1. heat
   USA: hiː't UK: hiːt
tüzelőanyagfn
 1. műsz gj
  1. fuel
   USA: fyuː'l UK: fjuːəl
  1. firing
   USA: faɪ'əː·rɪ·ŋ UK: faɪərɪŋ
tüzelőanyagcellafn
tüzelőanyag cellafn
  1. fuel cell
   USA: fyuː'l se'l UK: fjuːəl sel
tüzelőanyaggal feltöltő berendezésfn
 1. műsz
  1. primer
   USA: praɪ'məː· UK: praɪmər
tüzelőanyag hulladékbólfn
  1. refuse fuel
   USA: re'fyuː"z fyuː'l UK: rɪfjuːz fjuːəl
  1. refuse derived fuel
   USA: re'fyuː"z dəː·aɪ'vd fyuː'l UK: rɪfjuːz dɪraɪvd fjuːəl
tüzelőfafn
  1. firewood
   USA: faɪ'rwʊ"d UK: faɪəwʊd
tüzelőnyílásfn
  1. stoke-hole
   UK: stoʊkhoʊl
tüzelőtérfn
 1. hajó
  1. stokehold
   UK: stoʊkhoʊld
tüzelőtér csövefn
  1. burner
   USA: bəː'nəː· UK: bəːnər
tűz, tüzel; munkahelyről kirúgfn
  1. fire
   USA: faɪ'r UK: faɪər
gyúlékony tüzelőanyagfn
  1. combustible
   UK: kəmbʌstəbl
szilárd tüzelőanyagkif
  1. solid fuel
   USA: sɔ'lʌ·d fyuː'l UK: sɔlɪd fjuːəl
gépi tüzelőberendezésfn
  1. stoker
   USA: stoʊ'kəː· UK: stoʊkər
tüzeli
  1. kanonieren
   kano'niːrən
  1. közb feuern
   'fɔʏɐn
  1. feuern
   'fɔʏɐn
tüzelésfn
  1. e Heizung
   'haɪtsʊŋ
  1. e Feuerung
   'fɔʏərʊŋ
   1. többes szám:
   2. Feuerungen
   1. birtokos eset:
   2. Feuerung
 1. kat
  1. s Feuer
   'fɔʏɐ
   1. többes szám:
   2. Feuer
   1. birtokos eset:
   2. Feuers
  1. r Brand
   'brant
   1. birtokos eset:
   2. Brandes
   3. Brands
tüzelésfn
  1. szuka e Hitze
   'hɪtsə
   1. birtokos eset:
   2. Hitze
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása