COVID-19 Fight
Összesen 60 találat 7 szótárban. Részletek
talpafn
  1. stand
   USA: stæ'nd UK: stænd
talpalfn
  1. hoof
   USA: huː'f UK: huːf
talpalási
  1. soling
   UK: soʊlɪŋ
talpalatnyi helyfn
  1. átv toehold
   USA: toʊ'hoʊ"ld UK: toʊhoʊld
  1. footing
   USA: fʊ'tɪ·ŋ UK: fʊtɪŋ
  1. foothold
   USA: fʊ'thoʊ"ld UK: fʊthoʊld
talpalló-hajókötélfn
  1. stirrup
   USA: stəː'ʌ·p UK: stɪrəp
talpas pohárfn
  1. goblet
   USA: gɔ'blʌ·t UK: gɔblɪt
  1. cup
   USA: kʌ'p UK: kʌp
talpas pohárárufn
  1. stemware
   UK: stemweə
talpazatfn
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. foot, feet
   USA: fʊ't fiː't UK: fʊt fiːt
 1. épít
  1. bearing
   USA: be'rɪ·ŋ UK: beərɪŋ
talpát nyaljai
  1. biz soft-soap
   USA: sɔː'fsoʊ"p UK: sɔftsoʊp
legény a talpánkif
  1. have guts
   USA: hæ'v gʌ'ts UK: hæv gʌts
feldobja a talpáti
  1. turn up one's toes
   USA: təː'n ʌ'p wʌ'nz toʊ'z UK: təːn ʌp wʌnz toʊz
útilaput köt vki talpárai
  1. send sy away with a flea in his ear
   USA: se'nd saɪ' ʌ·weɪ' wʌ·ð eɪ' fliː' ɪ'n hʌ·z iː'r
talpali
  1. közb tippeln
   'tɪpəln
  1. stiefeln
   'ʃtiːfəln
  1. socken
   'zɔkən
talpalatnyimn
talpallófn
  1. e Strippe
   'ʃtrɪpə
   1. többes szám:
   2. Strippen
   1. birtokos eset:
   2. Strippe
talpazatfn
  1. r Sockel
   'zɔkəl
   1. többes szám:
   2. Sockel
   1. birtokos eset:
   2. Sockels
 1. épít
  1. e Packung
   'pakʊŋ
   1. többes szám:
   2. Packungen
   1. birtokos eset:
   2. Packung
  1. e Gründung
   1. többes szám:
   2. Gründungen
   1. birtokos eset:
   2. Gründung
legény a talpánkif
talpafn
talpalásfn
 1. cipőé
talpas pohárfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása