COVID-19 Fight
Összesen 459 találat 11 szótárban. Részletek
tanakodiki
  1. deliberate
   USA: dʌ·lɪ'brʌ·t UK: dɪlɪbəreɪt
tananyagfn
  1. curriculum
   USA: kəː·ɪ'kyʌ·lʌ·m UK: kərɪkjʊləm
  1. curricula
   USA: kəː·ɪ'kyʌ·lʌ· UK: kərɪkjʊlə
tananyagon kívülimn
  1. extracurricular
   USA: e"kstrʌ·kəː·ɪ'kyʌ·ləː· UK: ekstrəkərɪkjʊlər
  1. extra-curricular
   USA: e"kstrʌ·kəː·ɪ'kyʌ·ləː· UK: ekstrəkərɪkjʊlər
determinizmus tanakif
  1. doctrine of necessity
   USA: dɔ'ktəː·ʌ·n ʌ·v nʌ·se'sʌ·tiː· UK: dɔktrɪn ɔv nɪsesɪtiː
jelenségek tanafn
  1. phenomenology
   UK: fɪnɔləʤiː
sérülések tanafn
platón tanait valljai
platón tanaival magyarázi
gáznemű testek tanafn
  1. pneumatics
   USA: nʊ·mæ'tɪ·ks UK: njuːmætɪks
végső dolgok (halál, mennyország, pokol) tanafn
  1. eschatology
   UK: eskətɔləʤiː
tanácsfn
  1. tip
   USA: tɪ'p UK: tɪp
  1. soviet
   USA: soʊ'viː·e"t UK: soʊvɪət
  1. piece of advice
   USA: piː's ʌ·v ʌ·dvaɪ's UK: piːs ɔv ədvaɪs
  1. division
   USA: dɪ·vɪ'ʒʌ·n UK: dɪvɪʒn
  1. direction
   USA: dɪ·re'kʃʌ·n UK: dɪrekʃn
  1. cue
   USA: kyuː' UK: kjuː
  1. counsel
   USA: kaʊ'nsʌ·l UK: kaʊnsl
  1. council
   USA: kaʊ'nsʌ·l UK: kaʊnsl
  1. board
   USA: bɔː'rd UK: bɔːd
  1. advisement
   USA: ʌ·dvaɪ'zmʌ·nt
  1. advice
   USA: ʌ·dvaɪ's UK: ədvaɪs
  1. Ilyesmiben nem lehet tanácsot adni.
    1. One cannot give advice in a case like this.
tanács-mn
  1. sitting
   USA: sɪ'tɪ·ŋ UK: sɪtɪŋ
tanácsadásfn
  1. guidance
   USA: gaɪ'dʌ·ns UK: gaɪdns
  1. counselling
   UK: kaʊnslɪŋ
  1. counsel
   USA: kaʊ'nsʌ·l UK: kaʊnsl
  1. consultancy
   USA: kʌ·nsʌ'ltʌ·nsiː·
tanácsadás, tanácsadói (PHARE)fn
  1. consultancy
   USA: kʌ·nsʌ'ltʌ·nsiː·
tanácsadófn
  1. mentor
   USA: me'ntəː· UK: mentɔːr
  1. counselor
   USA: kaʊ'nsʌ·ləː·
  1. counsellor
   USA: kaʊ'nsləː· UK: kaʊnsələr
  1. councillor
   UK: kaʊnsələr
  1. consulting
   USA: kʌ·nsʌ'ltɪ·ŋ UK: kənsʌltɪŋ
  1. consultative
   USA: kʌ·nsʌ'ltʌ·tɪ·v UK: kənsʌltətɪv
  1. consultant
   USA: kʌ·nsʌ'ltʌ·nt UK: kənsʌltənt
  1. advisory
   USA: ʌ·dvaɪ'zəː·iː· UK: ədvaɪzəriː
  1. advisor
   USA: ʌ·dvaɪ'zəː· UK: ədvaɪzə
  1. adviser
   USA: æ·dvaɪ'zəː· UK: ədvaɪzər
tanácsadóimn
  1. consultative
   USA: kʌ·nsʌ'ltʌ·tɪ·v UK: kənsʌltətɪv
  1. consultancy
   USA: kʌ·nsʌ'ltʌ·nsiː·
tanácsadó(i)mn
  1. consultative
   USA: kʌ·nsʌ'ltʌ·tɪ·v UK: kənsʌltətɪv
tanácsadói csoport (EU)kif
tanácsadói és konzultációs csoportok - A szakismeretek átadásának a Phare segélyprogramoknál alkalmazott egyik leggyakoribb formája (PHARE)kif
  1. advisory and consultancy teams
   USA: ʌ·dvaɪ'zəː·iː· ʌ·nd kʌ·nsʌ'ltʌ·nsiː· tiː'mz
tanácsadói (PHARE)mn
  1. advisory
   USA: ʌ·dvaɪ'zəː·iː· UK: ədvaɪzəriː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása