COVID-19 Fight
Összesen 99 találat 9 szótárban. Részletek
tanulmányfn
  1. treatise
   USA: triː'tʌ·s UK: triːtɪs
  1. study
   USA: stʌ'diː· UK: stʌdiː
  1. study
   USA: stʌ'diː· UK: stʌdiː
  1. paper
   USA: peɪ'pəː· UK: peɪpər
  1. monograph
   USA: mɔ'nʌ·græ"f UK: mɔnəgrɑf
  1. memoir
   USA: me'mwɔ"r UK: memwɑr
  1. essay
   USA: e'seɪ" UK: eseɪ
tanulmányimn
  1. academic
   USA: æ"kʌ·de'mɪ·k UK: ækədemɪk
tanulmányi átlagkif
tanulmányi eredménykif
  1. scholastic record
   USA: skʌ·læ'stɪ·k re'kəː·d UK: skəlæstɪk rɪkɔːd
tanulmányi értesitö, bizonyitványkif
  1. report card (usa)
   USA: rʌ·pɔː'rt kɔ'rd yuː'e'seɪ'
tanulmányi értesítőfn
  1. school report
   USA: skuː'l rʌ·pɔː'rt UK: skuːl rɪpɔːt
  1. report
   USA: rʌ·pɔː'rt UK: rɪpɔːt
  1. A diákok minden tanévben bizonyítványt kapnak iskolai teljesítményükről.
    1. Each school year students receive a report on their school performance.
  2. A szóbeszéd nem kezdte ki komolyan jó hírét.
    1. Her reputation was not seriously affected by the report.
  1. report card
   USA: rʌ·pɔː'rt kɔ'rd UK: rɪpɔːt kɑd
tanulmányi évek számakif
  1. number of years of school attendance
   USA: nʌ'mbəː· ʌ·v yəː·z ʌ·v skuː'l ʌ·te'ndʌ·ns UK: nʌmbər ɔv jəːz ɔv skuːl ətendəns
tanulmányi félévfn
  1. semester
   USA: sʌ·me'stəː· UK: sɪmestər
tanulmányi kirándulásfn
 1. okt
  1. field trip
   USA: fiː'ld trɪ'p UK: fiːld trɪp
tanulmányi pontszámfn
  1. credit
   USA: kre'dʌ·t UK: kredɪt
tanulmányírófn
  1. essayist
   USA: e'seɪ"ɪ"st UK: eseɪɪst
tanulmányok - A Phare igen sokféle tanulmány - így pl. beruházás-előkészítő, piackutatási, piacelemző, megvalósíthatósági, stb - elkészítéséhez nyújt támogatást. (PHARE)fn
  1. studies
   USA: stʌ'diː·z UK: stʌdɪz
tanulmányokat folytati
  1. study
   USA: stʌ'diː· UK: stʌdiː
tanulmányokat folytatómn
  1. studious
   USA: stuː'diː·ʌ·s UK: stjuːdɪəs
tanul(mányoz)i
  1. study
   USA: stʌ'diː· UK: stʌdiː
tanulmányozi
  1. work at
   USA: wəː'k æ't UK: wəːk ət
  1. study
   USA: stʌ'diː· UK: stʌdiː
  1. look into
   USA: lʊ'k ɪ"ntʌ· UK: lʊk ɪntuː
  1. investigate
   USA: ɪ"nve'stʌ·geɪ"t UK: ɪnvestɪgeɪt
tanulmányozásfn
  1. investigation
   USA: ɪ"nve"stʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: ɪnvestɪgeɪʃn
tanulmányoznii
  1. study
   USA: stʌ'diː· UK: stʌdiː
tanulmányozómn
  1. investigatory
   USA: ɪ"nve'stʌ·gʌ·tɔː"riː· UK: ɪnvestɪgeɪtəriː
  1. investigator
   USA: ɪ"nve'stʌ·geɪ"təː· UK: ɪnvestɪgeɪtər
tanulmányoz vmiti
  1. work at
   USA: wəː'k æ't UK: wəːk ət
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása