COVID-19 Fight
Összesen 100 találat 11 szótárban. Részletek
taskfn USA: tæ'sk UK: tɑsk
  1. The excavation of the sewer of Paris has been no slight task.
    1. A párizsi szennycsatorna megásása nem kis munka volt.
 1. okt
taski tsi USA: tæ'sk UK: tɑsk
  1. The task of instruction was as arduous for the body as the mind.
    1. Az oktatás feladata nemcsak az agyamat, de a testemet is próbára tette.
task builderkif USA: tæ'sk bɪ'ldəː· UK: tɑsk bɪldər
task control blockkif USA: tæ'sk kʌ·ntroʊ'l blɔ'k UK: tɑsk kəntroʊl blɔk
task-forcefn USA: tæ'skfɔː"rs
task forcefn USA: tæ'sk fɔː'rs UK: tɑsk fɔːs
task image filekif USA: tæ'sk ɪ'mʌ·ʤ faɪ'l UK: tɑsk ɪmɪʤ faɪl
task-masterfn USA: tæ'skmæ"stəː· UK: tɑskmɑstər
task messagekif USA: tæ'sk me'sʌ·ʤ UK: tɑsk mesɪʤ
tasksfn USA: tæ'sks UK: tɑsks
task terminatedkif USA: tæ'sk təː'mʌ·neɪ"tʌ·d UK: tɑsk təːmɪneɪtɪd
taskworkfn UK: tɑskwəːk
bad taskkif USA: bæ'd tæ'sk UK: bæd tɑsk
battle taskkif USA: bæ'tʌ·l tæ'sk UK: bætl tɑsk
set taskkif USA: se't tæ'sk UK: set tɑsk
slave taskkif USA: sleɪ'v tæ'sk UK: sleɪv tɑsk
complete a taskkif USA: kʌ·mpliː't eɪ' tæ'sk UK: kəmpliːt eɪ tɑsk
take to taskkif USA: teɪ'k tʌ· tæ'sk UK: teɪk tuː tɑsk
take to task abouti USA: teɪ'k tʌ· tæ'sk ʌ·baʊ't UK: teɪk tuː tɑsk əbaʊt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása