telefoni
  1. telephone
   USA: te'lʌ·foʊ"n UK: telɪfoʊn
  1. telephone
   USA: te'lʌ·foʊ"n UK: telɪfoʊn
  1. phone
   USA: foʊ'n UK: foʊn
  1. hooter
   USA: huː'təː· UK: huːtər
telefon-mn
  1. telephonic
   USA: te"lʌ·fɔ'nɪ·k UK: telɪfɔnɪk
telefon csatlakozókif
  1. telephone outlet
   USA: te'lʌ·foʊ"n aʊ'tle"t UK: telɪfoʊn aʊtlet
(telefon) mellék; toldalékfn
  1. extension
   USA: ɪ·kste'nʃʌ·n UK: ɪkstenʃn
telefonbeszélgetésfn
  1. call
   USA: kɔː'l UK: kɔːl
telefon-előfizetési díjkif
  1. telephone rate
   USA: te'lʌ·foʊ"n reɪ't UK: telɪfoʊn reɪt
telefonfülkefn
  1. telephone kiosk
   USA: te'lʌ·foʊ"n kiː'ɔː"sk UK: telɪfoʊn kiːɔsk
  1. telephone box
   USA: te'lʌ·foʊ"n bɔ'ks UK: telɪfoʊn bɔks
  1. telephone booth
   USA: te'lʌ·foʊ"n buː'θ UK: telɪfoʊn buːð
  1. kiosk
   USA: kiː'ɔː"sk UK: kiːɔsk
  1. GB call box
   USA: kɔː'l bɔ'ks UK: kɔːl bɔks
  1. booth
   USA: buː'θ UK: buːð
telefonhivásfn
  1. phonecall
   UK: foʊnkɔːl
telefonhívási
  1. call
   USA: kɔː'l UK: kɔːl
  1. szl buzz
   USA: bʌ'z UK: bʌz
telefonkagylófn
  1. transmitter
   USA: træ·nsmɪ'təː· UK: trænzmɪtər
  1. telephone receiver
   USA: te'lʌ·foʊ"n riː·siː'vəː· UK: telɪfoʊn rɪsiːvər
  1. receiver
   USA: riː·siː'vəː· UK: rɪsiːvər
telefonkezelőfn
  1. telephonist
   UK: tɪlefənɪst
  1. operator
   USA: ɔ'pəː·eɪ"təː· UK: ɔpəreɪtər
telefonkönyvkif
  1. telephone directory
   USA: te'lʌ·foʊ"n dɪ·re'ktəː·iː· UK: telɪfoʊn dɪrektəriː
  1. telephone book
   USA: te'lʌ·foʊ"n bʊ'k UK: telɪfoʊn bʊk
  1. directory
   USA: dɪ·re'ktəː·iː· UK: dɪrektəriː
telefonközpontfn
  1. telephone exchange
   USA: te'lʌ·foʊ"n ɪ·kstʃeɪ'nʤ UK: telɪfoʊn ɪkstʃeɪnʤ
  1. switchboard
   USA: swɪ'tʃbɔː"rd UK: swɪtʃbɔːd
  1. exchange
   USA: ɪ·kstʃeɪ'nʤ UK: ɪkstʃeɪnʤ
  1. central
   USA: se'ntrʌ·l UK: sentrəl
telefonközpontosfn
  1. telephonist
   UK: tɪlefənɪst
  1. telephone operator
   USA: te'lʌ·foʊ"n ɔ'pəː·eɪ"təː· UK: telɪfoʊn ɔpəreɪtər
 1. távk
  1. operator
   USA: ɔ'pəː·eɪ"təː· UK: ɔpəreɪtər
telefonon elér vkitkif
telefonon elérni vkitkif
  1. through / get -
   USA: θruː' gɪ't UK: θruː get
(telefonon) felhívi
  1. ring up
   USA: rɪ'ŋ ʌ'p UK: rɪŋ ʌp
telefonon felhívi
  1. ring up
   USA: rɪ'ŋ ʌ'p UK: rɪŋ ʌp
telefonon továbbíti
  1. message
   USA: me'sʌ·ʤ UK: mesɪʤ
telefonosfn
  1. operator
   USA: ɔ'pəː·eɪ"təː· UK: ɔpəreɪtər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása