COVID-19 Fight
Összesen 57 találat 9 szótárban. Részletek
tengerpartfn
  1. the sands
   USA: ðiː· sæ'ndz UK: ðiː sændz
  1. shore
   USA: ʃɔː'r UK: ʃɔːr
  1. seaside
   USA: siː'saɪ"d UK: siːsaɪd
  1. seashore
   USA: siː'ʃɔː"r UK: siːʃɔːr
  1. sea-coast
   USA: siː'koʊ"st UK: siːkoʊst
  1. sea side
   USA: siː' saɪ'd UK: siː saɪd
  1. foreshore
   UK: fɔːʃɔːr
  1. coast
   USA: koʊ'st UK: koʊst
  1. beach
   USA: biː'tʃ UK: biːtʃ
(tenger)partfn
  1. shore
   USA: ʃɔː'r UK: ʃɔːr
  1. beach
   USA: biː'tʃ UK: biːtʃ
tengerpartimn
  1. maritime
   USA: me'rʌ·taɪ"m UK: mærɪtaɪm
(tenger)partimn
  1. coastal
   USA: koʊ'stʌ·l UK: koʊstl
tengerparti földsávfn
  1. foreshore
   UK: fɔːʃɔːr
tengerparti lednekkif
  1. sea pea
   USA: siː' piː' UK: siː piː
tengerparti üdülőhelyfn
  1. seaside resort
   USA: siː'saɪ"d riː·sɔː'rt UK: siːsaɪd rɪzɔːt
tengerparti városrésfn
  1. sea-front
   USA: siː'frʌ·nt UK: siːfrʌnt
tengerparti védőgátfn
  1. seawall
   UK: siːwɔːl
tengerpartra kivetett tárgyfn
  1. jettison
   USA: ʤe'tʌ·sʌ·n UK: ʤetɪsn
  1. jetsam
   UK: ʤetsəm
tengerparttól távol esőmn
  1. ritk mediterranean
   USA: me"dʌ·təː·eɪ'niː·ʌ·n UK: medɪtəreɪnɪən
tengerparttól távol eső vidékfn
  1. upland
   USA: ʌ'plʌ·nd UK: ʌplənd
városi tengerpartfn
  1. waterfront
   USA: wɔː'təː·frʌ"nt UK: wɔːtəfrʌnt
olajkútfúrás tengerparti vízenkif
  1. offshore oil drill
   USA: ɔː'fʃɔː'r ɔɪ'l drɪ'l UK: ɔfʃɔːr ɔɪl drɪl
a tengerpartonkif
  1. coast / on the -
   USA: koʊ'st ɔ'n ðiː· UK: koʊst ɔn ðiː
tengerpartfn
  1. r Strand
   'ʃtrant
   1. birtokos eset:
   2. Strandes
   3. Strands
  1. e Küste
   1. többes szám:
   2. Küsten
   1. birtokos eset:
   2. Küste
  1. s Gestade
   gə'ʃtaːdə
   1. többes szám:
   2. Gestade
   1. birtokos eset:
   2. Gestades
tengerparthoz közelmn
(tenger)partfn
tengerpartfn
 1. földr
tengerpartimn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása