COVID-19 Fight
Összesen 89 találat 9 szótárban. Részletek
terheli
  1. encumber
   USA: e·nkʌ'mbəː· UK: ɪnkʌmbər
  1. bother
   USA: bɔ'ðəː· UK: bɔðər
terhelésfn
  1. átv weight
   USA: weɪ't UK: weɪt
  1. Ahogy az ember idősödik, a túlsúly egyre nagyobb terhelést jelent a szívnek.
    1. As you grow older, the excess weight puts a lot of strain on the heart.
    1. As you grow older, the excess weight puts a lot of strain on the heart.
  1. strain
   USA: streɪ'n UK: streɪn
  1. Ahogy az ember idősödik, a túlsúly egyre nagyobb terhelést jelent a szívnek.
    1. As you grow older, the excess weight puts a lot of strain on the heart.
    1. As you grow older, the excess weight puts a lot of strain on the heart.
  2. Állandó veszekedésük nagy teher volt házasságukra.
    1. Their constant arguments were putting a strain on their marriage.
  1. loading
   USA: loʊ'dɪ·ŋ UK: loʊdɪŋ
  1. load
   USA: loʊ'd UK: loʊd
  1. laden weight
   USA: leɪ'dʌ·n weɪ't UK: leɪdn weɪt
 1. pénz
  1. incidence
   USA: ɪ'nsʌ·dʌ·ns UK: ɪnsɪdəns
  1. debit
   USA: de'bɪ"t UK: debɪt
  1. charging
   USA: tʃɔ'rʤɪ·ŋ UK: tʃɑʤɪŋ
  1. burden
   USA: bəː'dʌ·n UK: bəːdn
terhelési értesítésfn
  1. debit note
   USA: de'bɪ"t noʊ't UK: debɪt noʊt
terhelési próbafn
  1. pressure test
   USA: pre'ʃəː· te'st UK: preʃər test
  1. load test
   USA: loʊ'd te'st UK: loʊd test
  1. endurance test
   USA: e'ndəː·ʌ·ns te'st UK: ɪndjʊərəns test
terhelés mértékekif
  1. rate of charging
   USA: reɪ't ʌ·v tʃɔ'rʤɪ·ŋ UK: reɪt ɔv tʃɑʤɪŋ
terhelhetőmn
  1. chargeable
   USA: tʃɔ'rʤʌ·bʌ·l UK: tʃɑʤəbl
terhelhetőségfn
terheli magáti
  1. assume
   USA: ʌ·suː'm UK: əsjuːm
terhelőmn
  1. incriminatory
   UK: ɪnkrɪmɪnətəriː
  1. incriminating
   USA: ɪ"nkrɪ'mʌ·neɪ"tɪ·ŋ UK: ɪnkrɪmɪneɪtɪŋ
  1. damning
   USA: dæ'mɪ·ŋ UK: dæmɪŋ
terhelő adatai vannak vkirőlkif
  1. have the goods on sy
   USA: hæ'v ðiː· gʊ'dz ɔ'n saɪ'
terhelő bizonyítékkif
  1. incriminating evidence
   USA: ɪ"nkrɪ'mʌ·neɪ"tɪ·ŋ e'vʌ·dʌ·ns UK: ɪnkrɪmɪneɪtɪŋ evɪdəns
  1. damning evidence
   USA: dæ'mɪ·ŋ e'vʌ·dʌ·ns UK: dæmɪŋ evɪdəns
terhelő, feszültséget okozómn
  1. stressful
   USA: stre'sfʌ·l UK: stresfʊl
terheltmn
  1. loaded
   USA: loʊ'dʌ·d UK: loʊdɪd
  1. accused
   USA: ʌ·kyuː'zd UK: əkjuːzd
külpontos terheléskif
  1. eccentric load
   USA: e"kse'ntrɪ·k loʊ'd UK: eksentrɪk loʊd
megengedett terheléskif
  1. safe load
   USA: seɪ'f loʊ'd UK: seɪf loʊd
reaktív terheléskif
  1. reactive load
   USA: riː·æ'ktɪ·v loʊ'd UK: riːæktɪv loʊd
teljes terhelésfn
  1. gross load
   USA: groʊ's loʊ'd UK: groʊs loʊd
váltakozó terheléskif
  1. pulsating load
   USA: pʌ'lseɪ"tɪ·ŋ loʊ'd UK: pʌlseɪtɪŋ loʊd
maximális terhelés határafn
 1. vill
  1. stalling point
   USA: stɔː'lɪ·ŋ pɔɪ'nt UK: stɔːlɪŋ pɔɪnt
adóssággal terheltmn
  1. involved
   USA: ɪ"nvɔ'lvd UK: ɪnvɔlvd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása