COVID-19 Fight
Összesen 75 találat 8 szótárban. Részletek
terjeszti
  1. strew
   USA: struː' UK: struː
  1. spread
   USA: spre'd UK: spred
  1. A szúnyogok terjesztik a maláriát.
    1. Mosquitos spread malaria.
  1. propagandize
   USA: prɔ"pʌ·gæ'ndaɪ"z UK: prɔpəgændaɪz
  1. hawk
   USA: hɔː'k UK: hɔːk
  1. diffuse
   USA: dʌ·fyuː'z UK: dɪfjuːz
  1. circulate
   USA: səː'kyʌ·leɪ"t UK: səːkjʊleɪt
terjesztésfn
  1. spreading
   USA: spre'dɪ·ŋ UK: spredɪŋ
  1. spread
   USA: spre'd UK: spred
  1. propagation
   USA: prɔ"pʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: prɔpəgeɪʃn
terjesztés (könyv, magazin stb.)fn
  1. distribution
   USA: dɪ"strʌ·byuː'ʃʌ·n UK: dɪstrɪbjuːʃn
terjesztés propaganda útjánfn
  1. propagandism
   UK: prɔpəgændɪzəm
terjesztettmn
terjesztöfn
  1. distributor
   USA: dɪ"strɪ'byʌ·təː· UK: dɪstrɪbjuːtər
terjesztőfn
  1. transmitter
   USA: træ·nsmɪ'təː· UK: trænzmɪtər
  1. spreader
   USA: spre'dəː· UK: spredər
  1. propagator
   UK: prɔpəgeɪtər
elé terjeszti
  1. put to
   USA: pʊ't tʌ· UK: pʊt tuː
pletykát terjeszti
  1. peddle gossip
   USA: pe'dʌ·l gɔ'sʌ·p UK: pedl gɔsɪp
(rém)hírt terjesztkif
  1. give currency to a rumour
   USA: gɪ'v kəː'ʌ·nsiː· tʌ· eɪ' ruː"məː· UK: gɪv kʌrənsiː tuː eɪ ruːmər
terjed; terjeszt; (el)kenkif
újdonságokat terjesztő utcai árusfn
  1. pitchman
   USA: pɪ'tʃmʌ·n UK: pɪtʃmæn
élősdik által terjesztett betegségkif
  1. verminous disease
   UK: vəːmɪnəs dɪziːz
parlament elé terjesztett iratfn
  1. command paper
   USA: kʌ·mæ'nd peɪ'pəː· UK: kəmɑnd peɪpər
szenzációs hírek terjesztőjefn
  1. sensationalist
   USA: se·nseɪ'ʃʌ·nʌ·lɪ"st UK: sɪnseɪʃnəlɪst
terjeszti
  1. verbreiten
   fɛɐ'braɪtən
  1. közb streuen
   'ʃtrɔʏən
  1. propagieren
   propa'giːrən
  1. Atmen
   'aːtmən
terjesztésfn
  1. r Vertrieb
   fɛɐ'triːp
  1. e Propaganda
   propa'gandaː
   1. birtokos eset:
   2. Propaganda
terjesztőfn
  1. táj r Verleger
   fɛɐ'leːgɐ
  1. r Verbreiter
   fɛɐ'braɪtɐ
   1. többes szám:
   2. Verbreiter
   1. birtokos eset:
   2. Verbreiters
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása