COVID-19 Fight
164
találat:
termési
  1. yield
   USA: yiː'ld UK: jiːld
  1. produce
   USA: proʊ'duː·s UK: prɔdjuːs
  1. plant
   USA: plæ'nt UK: plɑnt
  1. átv harvest
   USA: hɔ'rvʌ·st UK: hɑvɪst
  1. growth
   USA: groʊ'θ UK: groʊθ
  1. crop
   USA: krɔ'p UK: krɔp
  1. átv bearing
   USA: be'rɪ·ŋ UK: beərɪŋ
terméseredményfn
  1. yield
   USA: yiː'ld UK: jiːld
terméshozamfn
  1. yield
   USA: yiː'ld UK: jiːld
  1. produce
   USA: proʊ'duː·s UK: prɔdjuːs
terméshullám (növ)mn
  1. flush
   USA: flʌ'ʃ UK: flʌʃ
terméskötést szabályozó (növ)kif
  1. fruit set regulator
   USA: fruː't se't re'gyʌ·leɪ"təː· UK: fruːt set regjʊleɪtər
terméskőfn
 1. épít
  1. rubble
   USA: rʌ'bʌ·l UK: rʌbl
  1. bibl US rock
   USA: rɔ'k UK: rɔk
  1. quarry stone
   USA: kwɔː'riː· stoʊ'n UK: kwɔriː stoʊn
  1. freestone
   USA: friː'stoʊ"n UK: friːstoʊn
  1. ashlar
   UK: æʃlə
terméskő építkezéskif
  1. ashlar work
   UK: æʃlə wəːk
terméskőburkolatfn
 1. épít
  1. ashlaring
   UK: æʃləɪŋ
terméskőfalazatfn
  1. rough walling
   USA: rʌ'f wɔː'lɪ·ŋ UK: rʌf wɔːlɪŋ
terméskővel burkoli
  1. ashlar
   UK: æʃlə
termésrepedés (növ)kif
  1. fruit cracking
   USA: fruː't kræ'kɪ·ŋ UK: fruːt krækɪŋ
termést hozi
  1. crop
   USA: krɔ'p UK: krɔp
természetfn
  1. temper
   USA: te'mpəː· UK: tempər
  1. nature
   USA: neɪ'tʃəː· UK: neɪtʃər
  1. Shakes mettle
   USA: me'tʌ·l UK: metl
  1. grain
   USA: greɪ'n UK: greɪn
  1. disposition
   USA: dɪ"spʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: dɪspəzɪʃn
természet-mn
  1. natural
   USA: næ'tʃrʌ·l UK: nætʃrəl
természet (emberi)fn
  1. temperament
   USA: te'mpəː·mʌ·nt UK: temprəmənt
természet felettimn
  1. supernatural
   USA: suː"pəː·næ'tʃəː·ʌ·l UK: suːpənætʃrəl
természetadtamn
  1. inborn
   USA: ɪ'nbɔː"rn UK: ɪnbɔːn
természetbenkif
  1. in kind
   USA: ɪ'n kaɪ'nd UK: ɪn kaɪnd
természetben fizeti
  1. truck
   USA: trʌ'k UK: trʌk
természetben szabadon előfordulómn
  1. loose
   USA: luː's UK: luːs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása